Cirka 100 personer har skadats i vägtrafikolyckor med husbilar sedan 2014.

Cirka 100 personer har skadats i vägtrafikolyckor med husbilar sedan 2014. Foto: Pixabay

Bristande krocksäkerhet i husbilar

"Att barnsäkerheten i husbilar är så eftersatt är under all kritik"

Motor.

Nya krocktester visar att många husbilar har mycket bristande krocksäkerhet där både förare och passagerare löper stor risk att omkomma vid en frontalkrock.

Av
Andreas Lindegren

Planerar du en husbilssemester med familjen i sommar? Då bör du ta det lugnt på vägarna, undvika onödigt höga hastigheter och välja vägar som är mötesseparerade. Tidigare i år genomförde Trafikverket krocktester med husbilar som visar att de som färdas i en husbil löper stor risk att omkomma vid en frontalkrock.

– Det är ett tufft test som tyvärr motsvarar ett krockscenario som inte är ovanligt på våra vägar, säger Matteo Rizzi, trafiksäkerhetsanalytiker på Trafikverket.

Krocktesterna som genomförts är samma frontalkollisionstest som används i Euro NCAP, en frontalkollision i 64 km/tim mot en barriär som motsvarar ett fordon med samma vikt. Två moderna husbilsmodeller testades som enligt Trafikverket baseras på det absolut vanligaste fabrikatet av grundfordon.

– Resultatet av Trafikverkets tester visar stor risk att omkomma i en frontalkollision. Konstruktionen i husbilarna är inte tillräcklig för att kunna skydda förare och passagerare vid krock. En förklaring är att husbilar har en relativt kort deformationszon i förhållande till sin vikt. Föraren har i krockproven med båda bilmodellerna mycket hög risk att omkomma eller bli allvarligt skadad, säger Matteo Rizzi.

Men det är inte bara föraren som riskerar att omkomma eller skadas allvarligt vid en kollision. Försäkringsbolaget Folksam deltog i krocktesterna för att testa barnsäkerheten. Resultatet visade att det både kan vara väldigt svårt eller till och med omöjligt att montera en bilbarnstol rätt samtidigt som skaderisken för barn i baksätet var hög till följd av stora deformationer i förarutrymmet vid en kollision.

– Resultatet visade att relativt stora deformationer i förarutrymmet ökar skaderisken för barn i baksätet. De flesta husbilar saknar dessutom nyckelavstängning av krockkudde, säger Anders Ydenius, trafikforskare Folksam.

Även att montera bilbarnstolen rätt på baksätet var svårt. Eftersom husbilar ofta har högre sitthöjd jämfört med personbilar kan stödbenet hos en stor bakåtvänd bilbarnstol ha svårt att nå golvet. Även fästpunkter för underförankringsband, vilket behövs för att montera en stor bakåtvänd bilbarnstol korrekt, saknades ofta.

− Det är lika viktigt att använda rätt typ av bilbarnstol i en husbil som i en personbil. Om barn ska sitta bak i en husbil är det viktigt att noga kontrollera att de bilbarnstolar som ska användas går att montera så att barnet kan åka så säkert som möjligt. För barn upp till 4–5 års ålder är bakåtvänt alltid säkrare än framåtvänt, säger Anders Ydenius.

Folksams råd till alla barnfamiljer som planerar en husbilssemester är bland annat att kontrollera så att det är möjligt att montera bilbarnstolen på rätt sätt. Samtidigt efterlyser de också åtgärder från husbilstillverkarna.

− Att barnsäkerheten i husbilar är så eftersatt är under all kritik. Den låga säkerhet som är accepterad i husbilar skulle aldrig vara tillåten i en vanlig personbil. Det är dags att tillverkarna av husbilar tar ett större ansvar för barnens säkerhet. Dessutom borde även konsumentkrocktester göras för husbilar, säger Anders Kullgren, forskningschef på Folksam.

Fakta

Trafikverkets rekommendationer till konsumenter:

  • Välj säkra vägar med mittseparation.
  • Håll hastighetsgränsen.
  • Se till att du inte har några lösa föremål i bodelen som exempelvis kaffebryggare.
  • Ta bort bordet om du har passagerare bak.

Folksams råd kring barnsäkerhet i husbil:

  • Kontrollera om det är möjligt att montera rätt typ av bilbarnstol i baksätet. Se över om det finns fästpunkter för underförankringsband och om bilbarnstolens stödben når ner till golvet.
  • Säkerställ att bordet går att ta bort, då testerna visar att bordet kan orsaka allvarlig skada på barn eller person som sitter bakom det vid krock. Bordet kan också hindra montering av bakåtvänd bilbarnstol.
  • Ha inte lösa föremål i bilen som kan flyga omkring och orsaka skada.
  • Se om airbagen går att slå av vid passagerarsätet om barn under 140 cm ska placeras där. I många husbilar fungerar inte nyckelavstängning utan airbagen måste kopplas ur via menyn.
  • Bilbarnstol med Isofix går endast i undantagsfall att montera i husbil.

Publicerad 29 June 2019 07:00