De nya växellådorna kan göra din bil mer snål.

De nya växellådorna kan göra din bil mer snål.

Nio växlar sparar bränsle

Motornytt i korthet

Av
Ian Maasing

Nio växlar

SPARAR. Ju fler växlar kraftöverföringen har desto lättare går det att hålla bilens diesel- eller bensinmotor inom det varvtalsområde där den arbetar som effektivast. När det gäller automatlådor har man nu kommit upp i nio växlar. En sådan låda kan spara upp till 16 procent bränsle jämfört med dagens sexväxlade automatlåda.

Sverigetoppen

STATISTIK. Enligt BIL Sweden årsboken, Bilismen i Sverige 2014 är Volvo den vanligaste personbilen som rullar på de svenska vägarna. Av totalt 4 495 473 personbilar som fanns i trafik vid senaste årsskiftet var 1 004 718 Volvo motsvarande 22 procent av alla bilar. Näst vanligast var Volkswagen med 494 108 och trea var Toyota med 298 718.

En miljard fordon

STATISTIK. Det finns drygt 1,1 miljarder fordon i hela världen fördelat på 800 miljoner personbilar och 300 miljoner lastbilar/bussar, enligt BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2014. Under perioden 2005-2012 har världens fordonsbestånd ökat med 28 procent. Drygt var femte fordon finns i USA. I Sverige finns bara 0,4 procent av världens fordonsbestånd.

Publicerad 28 September 2014 12:00