Många cyklar på gångbanorna i Öresundsparken, trots att det är förbjudet.

Många cyklar på gångbanorna i Öresundsparken, trots att det är förbjudet. Foto: Åse-Marie Nilsson

Anna höll på att bli överkörd av cyklist på gångbanan: "Går där med livet som insats"

Hon efterlyser vägmärken

MALMÖ.

För några veckor sedan blev Anna nästan påkörd av en cyklist på en gångbana, när hon var ute med hunden. Varje dag passerar en strid ström av cyklister, ofta i hög fart, på gångbanan. När hon säger till att det inte är tillåtet att cykla där möts hon av okvädesord.

Detta är en återpublicering av en tidigare publicerad artikel.

– Man går där med livet som insats. Det är oacceptabelt, en gångbana är en gångbana, säger hon.

Anna går ofta med sin hund i Öresundsparken på Ribersborg. Det är en strid ström av cyklister som cyklar på de grusade vägarna, som är gångbanor.

– Varje morgon kommer cyklister från Restaurang Ribersborgs håll och Sergels väg, som cyklar rätt in i parken. Det är en strid ström som ska lämna barn på dagis och är på väg till jobbet.

När hon påtalar att det är förbjudet att cykla på gångbanorna möts hon av okvädesord.

– Den attityden har 99 procent. Jag har pratat med många andra hundägare, som håller med om att det är oacceptabelt, men gör som jag och stiger åt sidan.

Gångbanan i parken går parallellt med två cykelbanor, en längs Limhamnsvägen och en längs Ribersborgstranden.

– Trots det cyklar de genom parken. De sneddar även över gräsmattan så att det nästan är cykelspår i den. De har så ont om tid, så de tar den snabbaste vägen.

För några veckor sedan blev Anna nästan överkörd av en cyklist.

– Hon cyklade på mig, så att hon hennes axel slog mot min överarm. Sedan skrek hon otrevligt till mig. Det är inte klokt att man ska behöva ringa polisen om sådant här, när det händer så mycket annat i Malmö.

Istället efterlyser hon vägmärken.

– Det hade räckt att ha dem vid infarterna. Det skulle också vara lättare att hänvisa till förbudet om det finns skyltar.

På fastighets- och gatukontoret tycker man inte att vägskyltar är nödvändiga, då utformingen av gångbanan gör att det framgår att det rör sig om en gångbana.

– Vägar avsedda för gående har i regel grus-eller plattbeläggning, medan cykelvägar är asfalterade. Detta är en genomgående standard i Malmö, som är välbekant för de allra flesta. Underlaget är inte heller gjort för cykling, säger Malin Andersson, på fastighets- och gatukontoret.

Helst undviker man vägmärken även av estetiska skäl.

– Vägmärken är inte ett vackert inslag i staden, i natursköna områden är det särskilt malplacerat. Därför försöker vi bara använda dessa när hög trafikbelastning i kombination med otydlig utformning gör att det föreligger särskilt hög olycksrisk, säger Malin Andersson.

En av de två cykelvägar som löper parallellt med Öresundsparken.

En av de två cykelvägar som löper parallellt med Öresundsparken. Foto: Åse-Marie Nilsson

Hon menar att cyklister ofta är medvetna om det inte är tillåtet att cykla på gångstigar och att det därför inte behövs förtydligas med vägmärken.

– Det är ofta en större fråga, att det inte finns cykelväg just där utan istället genar man genom parken. Jag förstår att det är svårt att vara ute med hunden och gå när det kommer cyklister i hög fart och då vill man kanske ha stöd av ett vägmärke för att säga att det inte är tillåtet. Men cyklister har ett ansvar att visa hänsyn ute i trafiken och känna till gällande trafikregler. Det är inte tillåtet att uppträda vårdslöst i trafiken, var man än cyklar.

Malin Andersson hänvisar till att kontakta polisen när det händer.

– Det är polisen som ansvarar för övervakning och brott knutet till trafikregler.

Fotnot. Anna heter egentligen något annat, men vill vara anonym på grund av de hotfulla kommentarer hon möts av i parken.

Publicerad 01 January 2020 13:00