Kontrapunkt samarbetar redan med bland annat olika matbutiker. Här visar Kalle Palmgren och Johanna Nilsson upp en del av vad som finns till buds den här dagen.

Kontrapunkt samarbetar redan med bland annat olika matbutiker. Här visar Kalle Palmgren och Johanna Nilsson upp en del av vad som finns till buds den här dagen. Foto: Åse-Marie Nilsson

Deras bank delar ut gratis mat: ”För alla som vill bidra till att minska svinnet”

Ska hantera två ton mat dagligen

MALMÖ.

Två ton gratis mat varje dag. Så mycket mat kommer att hanteras av matbanken, som öppnar nästa år. Banken riktar sig inte bara till låginkomsttagare, utan alla.

Detta är en återpublicering av en tidigare publicerad artikel.

– Alla är välkomna att hämta mat i matbanken. Det handlar om att rädda mat, att bidra till att minska matsvinnet, att se till att den mat som produceras äts upp. Ju fler som kommer desto mer mat kan vi ta emot, säger Johanna Nilsson på Kontrapunkt.

Där håller man på att bygga upp Sveriges första matbank, som ska öppna i början av nästa år. Mat har alltid varit en viktig del i Kontrapunkts verksamhet. 2013 började man med folkkök en gång i veckan, något som året därpå utökades till fyra gånger i veckan. Under flyktingkrisen blev Kontrapunkt mottagare av mycket mat och inledde olika samarbeten. 2017 började man med en matbank i liten skala, som ett pilotprojekt.

– Under de fem månader som vi bedrev projektet kom cirka 100 människor om dagen. Totalt blev det 43 ton mat. Behovet är stort. Många pensionärer och äldre kommer, men även studenter, sjukskrivna, barnfamiljer och personer som befinner sig i en asylprocess.

Foto: Åse-Marie Nilsson

Numera har Kontrapunkt flera samarbeten, med bland andra butiker, restauranger och catering.

– Vi får framför allt färskvaror med kort livstid, som frukt, grönsaker och bröd och i viss mån mejeriprodukter och kött. Det fyller en stor del av vad man behöver i matväg. Dessutom är frukt och grönsaker dyra och det är inte alla som har råd med det, säger Johanna Nilsson.

Massor med tomatpuré.

Massor med tomatpuré. Foto: Åse-Marie Nilsson

Den nya matbanken, som ska hantera två ton mat om dagen, blir en del av ett Solidaritetscenter, där det även kommer att en gratis butik med kläder, skor och hygienartiklar samt ett kafé med en kulturscen.

– Man ska kunna sitta ned och prata och inte bara hämta mat. Det är en möjlighet till gemenskap. Säg vad du vill ha, vi kanske packar ned det medan du dricker kaffe och pratar med folk, säger Kalle Palmgren, volontär på Kontrapunkt.

Skänkt av en matvarubutik.

Skänkt av en matvarubutik. Foto: Åse-Marie Nilsson

För att finansiera projektet söker Kontrapunkt sponsorer, både privatpersoner oh företag. Förhoppningen är att konceptet ska växa och då inte bara i den egna verksamheten.

–Vi vill att personer ska kunna ta del av matbanker på andra platser runt om i Sverige, säger Kalle Palmgren

Publicerad 28 December 2019 13:00