Livsmedelsverket har lämnat in en rapport till regeringen med förslag på att förenkla hanteringen av vildsvinskött. Bland annat ska jägare själva, efter att ha genomgått en utbildning, kunna sälja köttet direkt till konsument.

Livsmedelsverket har lämnat in en rapport till regeringen med förslag på att förenkla hanteringen av vildsvinskött. Bland annat ska jägare själva, efter att ha genomgått en utbildning, kunna sälja köttet direkt till konsument. Foto: Adobe Stock

Nya regler kan ge upphov till ökad vildsvinsjakt

Livsmedelsverket föreslår att det ska bli enklare att sälja köttet

SVERIGE.

Nya regler kan vara på gång för hantering av vildsvinskött. I en rapport till regeringen vill Livsmedelverket bland annat förenkla försäljningen och föreslår även att köttet inte behöver passera en vilthanteringsanläggning. För att det ska ske krävs att jägaren går en särskild utbildning.

Av
Rickard Gustafsson

Livsmedelsverket har överlämnat en rapport med en rad förslag till regeringen angående förenklingar vid försäljning av vildsvinskött. En rapport som säkert kan upplevas som positiv för jägare runt om i Laholms kommun.

Fram till nu har allt vildsvinskött varit tvunget att hanteras på en vilthanteringsanläggning, men om förslagen antas skapas fler möjligheter för jägare att få avsättning efter lyckad jakt.

Ett av förslagen är att kött ska kunna lämnas till en lokal vildsvinshanterande detaljhandelsanläggning, exempelvis butiker och restauranger. För att anläggningarna ska få ta emot vildsvinen krävs att de registrerat sig hos kommunen.

Kött av vildsvin ska också kunna säljas direkt till konsument, men då krävs att jägaren genomgått en särskild utbildning. Myndigheten föreslår att gränsen för försäljning ska ligga på max 10 vildsvin per år.

Arne Olsson, ägare till Olssons Vilt i Timmershult utanför Knäred, är positiv till förslagen. Han har i åratal suttit som representant för organisationen Svenskt Viltkött, som varit remissinstans i utredningen. Han berättar att många av förslagen i Livsmedelsverkets rapport kommer från Svenskt Viltkött.

– 90 procent av förslagen kommer från oss. Alla vill ju minska stammen, dels för att minska skadorna i jordbruket men också för att få ner antalet trafikolyckor. Men det är viktigt att köttet säljs under kontrollerade former, säger Arne Olsson.

Arne Olsson driver en vilthanteringsanläggning på sin gård i Timmershult.

Arne Olsson driver en vilthanteringsanläggning på sin gård i Timmershult. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Just livsmedelssäkerheten är A och O. För att säkerställa kvaliteten föreslås att trikin- och cesiumprover ska subventioneras av staten till 100 procent.

– Det är jättebra! Ett trikinprov kostar 115 kronor plus moms och sen medföljer kostnader för att skicka proverna, säger Arne Olsson.

En del av rapporten handlar också om att införa en så kallad vildsvinspremie, vilket i jaktkretsar sannolikt kommer att kallas för ”skottpeng”. Just det förslaget vill dock Livsmedelsverket utreda ytterligare.

– Förslaget kommer från mig, men premie är ett bättre ord. Många jägare säger att det inte är lönt att skjuta vildsvinen eftersom man inte får betalt, säger Arne Olsson och vill se en premie på 500 kronor per skjutet djur som jägare lämnar till en vilthanteringsanläggning.

Utan premie saknas en ”morot”, för när jägaren fyllt sin egen frysbox så minskar jakten, menar Olsson.

Den svenska vildssvinstammen har ökat under 2000-talet och det finns nu runt 300 000 vildsvin i Sverige. Trots att det förra året sköts 115 000 vildsvin ökade stammen med 15 procent.

Den svenska vildssvinstammen har ökat under 2000-talet och det finns nu runt 300 000 vildsvin i Sverige. Trots att det förra året sköts 115 000 vildsvin ökade stammen med 15 procent. Foto: Adobe Stock

Generellt vill Livsmedelsverket uppnå bättre samverkan mellan jägare, markägare och vilthanteringsanläggningar och i rapporten uttrycks också en strävan att stötta kommunerna att öka konsumtionen av vildsvinskött, det vill säga att det hamnar på tallriken på exempelvis äldreboenden och skolor.

– Vi är alla överens om att vildsvin är en outnyttjad resurs som kräver flera åtgärder och en ökad samverkan för att mer svenskt vildsvinskött ska nå marknaden, utan att riskera livsmedelssäkerheten, säger Arja Helena Kautto, projektledare vid Livsmedelsverket.

Även Jägarnas Riksförbund ser positivt på rapporten som nu ska behandlas av regeringen.

– Detta är en fråga som vi länge har jobbat med och som vi nu ser bär frukt. Glädjande är att vi som jägarorganisation kommer kunna utbilda de som avser att sälja eller ge bort vildsvinskött, säger riksviltvårdskonsulenten Mikael Hultnäs som uppmanar politikerna att snabbt besluta om förslagen.

Livsmedelsverkets förslag i korthet:

 • Utbildad jägare med tillstånd ska kunna leverera kött av vildsvin direkt till konsument
 • Vildsvin som kommer direkt från jägare ska kunna hanteras i en lokal detaljhandelsanläggning som är registrerad hos kommunen
 • Statligt subventionerade trikin- och cesiumanalyser
 • Statlig subvention för avfallshantering av slaktkroppar med höga halter av cesium eller förekomst av trikiner
 • Statligt subventionerade uppsamlingscentraler för vilthanteringsanläggningar
 • Utreda vildsvinspremie till jägare som lämnar in vildsvin till vilthanteringsanläggning
 • Utreda ett samlat digitalt system för dokumentation längs hela kedjan
 • Fortsatt stöd till informations- och marknadsföringsinsatser
 • Stöd för en digital applikation för enklare kontakt mellan vilthanteringsanläggningar och jägare
 • Ökad lokal samverkan mellan jägare, markägare och vilthaneringsanläggningar
 • Stödja offentliga måltider i deras strävan mot ökad konsumtion av vildsvinskött
 • Framtagande av kvalitetshöjande branschriktlinjer
 • Underlätta export av svenskt vildsvinskött utanför EU

Fakta: Livsmedelsverket

Publicerad 25 December 2019 13:00