Fastigheter längs järnvägssträckan Höör–Osby har inventerats. Nu ska bulleråtgärder sättas in.

Fastigheter längs järnvägssträckan Höör–Osby har inventerats. Nu ska bulleråtgärder sättas in. Arkivfoto: Anja Degerholm

Runt 600 fastigheter längs järnvägen ska bullerskyddas: "Ett omfattande arbete"

Inventering har gjorts på sträckan Höör–Osby

HÖÖR.

De som bor nära järnvägen upplever ofta stora problem med buller. Därför har runt 600 fastigheter längs södra stambanan inventerats, bland annat i Höör. Nu ska bulleråtgärder sättas in i en stor statlig satsning.

Konsultföretaget Tyréns har på uppdrag av Trafikverket genomfört inventeringen på sträckan Höör–Osby som pågått under ett års tid. Runt 600 fastigheter har undersökts, framför allt första raden av hus närmast spåret.

– Det är ett omfattande arbete. Vi har besökt samtliga fastighetsägare och gjort en noggrann genomgång av bland annat fönster, fasad och ventilation, säger Sara Jarmakowski Svanbom, avdelningschef akustik på Tyréns.

Syftet är att förbättra inomhusmiljön för de boende eftersom man vet att buller har en negativ effekt på livskvaliteten. Inventeringen omfattar hus som är byggda innan 1997. Efter det infördes andra bullerskyddskrav på nybyggda hus.

För att bli aktuell för åtgärder ska fastigheten bland annat bli utsatt för störningar minst fem gånger per natt och ljudnivån ska uppgå till 55 decibel inomhus. Tyréns har lämnat åtgärdsförslag för samtliga fastigheter och Trafikverket beslutar sedan vilka åtgärder som ska utföras.

– Ofta handlar det om fönsterbyten, men det kan även vara bullerplank eller åtgärder för en uteplats. Det är helt frivilligt, men de flesta är väldigt positiva, säger Sara Jarmakowski Svanbom.

– Vi skickar ut ett erbjudande om åtgärd till alla berörda fastighetsägare. När vi fått in tillräckligt många svar läggs arbetet ut på entreprenad, säger Ola Holstein, projektledare för nationellt program buller på Trafikverket.

Just nu pågår arbeten mellan Höör och Hässleholm, totalt fem entreprenader på mellan 60 och 100 fastigheter vardera. Det handlar framför allt om fönsterbyten. Arbetena i Lund och Eslöv är redan avslutade, men inventeringen av fastigheter längs södra stambanan fortsätter norrut.

– Det är en stor satsning, exakt hur mycket åtgärderna kostar på den här sträckan kan jag inte säga eftersom det är en nationell satsning. Men det är klart att det kostar mycket pengar. Samtidigt är utsattheten för buller något som vi vet inte är bra för hälsan, så det är en viktig satsning, Säger Ola Holstein.

Publicerad 22 December 2019 00:00