Styrkeledaren Rasmus Sellehed (till vänster) och brandmannen Conny Månsson arbetar på brandstationen i Löddeköpinge. Om larmet kommer är de redo.

Styrkeledaren Rasmus Sellehed (till vänster) och brandmannen Conny Månsson arbetar på brandstationen i Löddeköpinge. Om larmet kommer är de redo. Foto: John Nordh

Nyårsafton årets mest intensiva dag för räddningstjänsten – fyrverkerier boven i dramat

Högtiden kräver ökad beredskap

LÖDDEKÖPINGE.

Trots levande adventsljus i varje hem, har Räddningstjänsten Syd de senaste åren sett en tendens med allt färre larm under december månad. Men det finns ett undantag som kräver en ökad beredskap – nyårsafton.

Av
John Nordh

Enligt Anders Åberg, distriktschef på Räddningstjänsten Syd i Kävlinge och Eslövs kommun, peakar antalet larm under nyårsafton. Den största bakomliggande orsaken till det är fyrverkerierna. Raketer hanteras ofta vårdslöst och i kombination med alkohol blir det en farlig blandning.

– Så fort fyrverkerier hanteras på fel sätt blir de farliga och har man druckit alkohol ska man inte skjuta raketer. Fyrverkerier riskerar inte bara att orsaka personskador utan också skador på egendom och på djur, säger han.

Det finns flera sätt att minimera riskerna. Till exempel bör man se till att fyrverkeripjäsen står stadigt så att den inte välter och skjuts iväg i fel riktning. Och om en raket slocknar och inte skjuts iväg ska man aldrig gå fram till den direkt.

– Den är inte helt säker förrän efter flera timmar och kan bränna iväg när som helst innan dess, säger Anders Åberg.

För att möta upp det ökade antalet larm på nyårsafton, stärker Räddningstjänsten Syd beredskapen. Fler brandmän och befäl än vanligt kommer att vara i tjänst under natten i sina fem kommuner (Kävlinge, Lund, Malmö, Burlöv och Eslöv).

– Personalen kommer att vara förstärkt både i yttre- och inre tjänst. Det gör att vi kommer kunna ha fler pågående insatser igång samtidigt, både stora och små, säger Anders Åberg.

Trots att levande ljus brinner i nästan varje hem och trots nyårsaftonens larmtopp, har det de senaste åren faktiskt kommit in färre larm till Räddningstjänsten Syd jämfört med andra månader. Enligt Alexandra Rios, tillförordnad kommunikationschef, kan det bero på räddningstjänstens satsning på informationskampanjer. Bland annat har man de senaste åren fokuserat på att informera om vikten av att ha fungerande brandvarnare hemma.

– Det är något som vi informerar om inför varje jul eftersom brandvarnaren räddar liv genom att varna tidigt. Det är en billig livförsäkring, säger hon.

– Det räcker inte med att ha den hemma, den ska fungera också. Genom att trycka på knappen går det lätt att kontrollera att batteriet inte är slut. Piper den när du trycker på knappen så fungerar den som den ska, fortsätter Anders Åberg.

Även om statistiken inte visar det så kan det finnas en ökad risk för bostadsbränder med alla levande ljus som hör julen till. Förutom tipsen att aldrig lämna ett rum när ett ljus brinner, att inte ha något brännbart i ljusstaken och att kontrollera hemmet en extra gång innan du åker hemifrån, uppmanar Anders Åberg alla att skaffa en brandfilt och en pulverbrandsläckare.

– När det väl händer något så kan det gå väldigt snabbt. Med en brandfilt och en brandsläckare finns det en större chans att själv kunna släcka branden. Men det betyder inte att man inte ska ringa till oss på räddningstjänsten. Vi kommer gärna ut och gör en kontroll, säger han.

Hur firar personalen som är i beredskap jul och nyår på stationen i Löddeköpinge?

– Det blir ofta ett fyspass och precis som under alla pass kontrolleras utrustningen. Sen äter vi ihop och har en trevlig kväll. Under julen brukar det också bli julklappsspel.

"Så fort fyrverkerier hanteras på fel sätt blir de farliga", säger Anders Åberg, distriktschef på Räddningstjänsten Syd i Kävlinge och Eslövs kommun. Foto: John Nordh

Slipp besök av räddningstjänsten under jul- och nyårshelgen

Se till att ha minst en brandvarnare hemma – och testa att den fungerar. En brandvarnare täcker cirka 55–60 kvm.

Lämna aldrig ett rum med levande ljus.

Se till att spisen är städad och ren, det gäller även köksfläkten. De flesta bränderna startar i köket.

Ta ett extra varv i hemmet innan du går ut för att se till så att alla ljus är släckta och spisen är avstängd.

Ha gärna en brandfilt och en pulversläckare på minst sex kilo. Förvara dem tillgängligt och se till att du vet hur man använder dem.

Om du ska skjuta fyrverkerier: följ säkerhetsföreskrifterna, placera dem på ett plant underlag och var inte berusad.

Kör försiktigt i trafiken, håll avstånd och ta god tid på dig.

FYRVERKERIER

Varje år behöver cirka 100 personer söka läkarvård efter att ha skadats av fyrverkerier. De flesta är män och under 18 år. Varje år orsakar fyrverkerier dessutom många bränder i bostäder och i andra byggnader.

Det är 18-årsgräns för att få köpa och använda fyrverkerier. Att köpa till minderåriga är olagligt.

Räddningstjänsten Syd är både tillstånds- och tillsynsmyndighet för de som säljer fyrverkerier i Kävlinge, Eslöv, Burlöv, Lund och Malmö. Höga krav ställs på de som säljer och räddningstjänsten följer alltid upp ett tillstånd som har getts.

I Kävlinge kommun finns det en handfull verksamheter som har tillstånd idag. Några fler kan tillkomma innan nyårsafton.

Källa: Räddningstjänsten Syd

Publicerad 15 December 2019 13:00