Mark- och miljödomstolen upphäver delvis miljö- och byggnadsnämndens beslut. Bilden är från ett annat sammanhang.

Mark- och miljödomstolen upphäver delvis miljö- och byggnadsnämndens beslut. Bilden är från ett annat sammanhang. Foto: Mostphotos.com

Får rätt om bastu vid sjö – men kan tvingas riva brygga

Strid om strandskydd gentemot allemansrätten

HÖÖR.

Vad väger tyngst när det kommer till frågan om strandskydd, hemfridszonen eller den "allemansrättsliga tillgängligheten"? Den frågan vållar oenighet gällande en fastighet vid Ringsjön i höjd med Bosjökloster. Mark- och miljödomstolen har nu sagt sitt i frågan.

Av
Anja Degerholm

Miljö- och byggnadsnämnden i Höörs kommun beslutade i februari att fastighetsägarna inte skulle beviljas strandskyddsdispens för en brygga, strandskoning med stenmassor och en vedeldad bastu som redan finns på fastigheten. Beslutet överklagades till länsstyrelsen.

Paret framhåller bland annat att grannfastigheterna är privata ner till strandlinjen och om någon skulle vilja utnyttja allemansrätten måste man vada förbi flera fastigheter för att komma till deras tomt.

Länsstyrelsen meddelade i slutet av april att nämndens beslut skulle stå fast. Det beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen i Växjö som delvis upphäver nämndens beslut och beviljar strandskyddsdispens för bastun. Domstolen skriver att "hela fastigheten är privatiserad på ett sådant sätt att allemansrätten är utsläckt".

Däremot nekas paret dispens för bryggan och strandskoningen vilket innebär att de är olagliga och det kan därför bli aktuellt att riva dessa. I det fallet väger strandskyddet av växter och djur tyngre.

Beslutet kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen.

Publicerad 13 December 2019 00:00