Ulf Jobacker är ordförande i Energivision syd.

Ulf Jobacker är ordförande i Energivision syd. Foto: Åsa Meierkord

Han vill göra sydkusten självförsörjande på el

"Vi som bor här måste vara med och påverka"

SKURUP/TRELLEBORG.

Hur kan sydkusten bli självförsörjande på förnybar energi? Ulf Jobacker är ordförande i föreningen Energivision syd, och har siktet inställt på en helomställning för klimatet.

Av
Emma Brännman

Energivision syd kallar sig för en tankesmedja, eller förening, och startade för fyra år sedan av ett gäng bekanta med intresse för miljö och energiutveckling. Föreningen består av en styrelse med en handfull personer, som alla har en bakgrund inom energi-, miljö- eller hållbarhetsarbete av något slag.

Ulf Jobacker är ordförande och har ett stort engagemang för sydkusten, trots att han är bosatt i Hjärup.

– Jag växte upp i Jordberga och har en fastighet i Beddingestrand där jag tillbringar somrarna, och som jag planerar flytta till på heltid framöver, berättar han.

Han har en lång historia av samhällsengagemang. Förutom Energivision syd är han även engagerad i Beddinge strandskyddsförening och har tidigare varit lokalpolitiker i Staffanstorps kommun. Han arbetar på Energikontoret Skåne och var energiexpert på LRF förut.

Energivision syd har tidigare kartlagt hur energianvändningen ser ut i Skurups och Trelleborgs kommuner i nuläget, och vilka möjligheter som finns för ökad lokal produktion av förnybar energi. Arbetet har kunnat genomföras tack vare projektpengar från bland annat Region Skåne.

Ulf Jobacker konstaterar att sydkusten har en stor potential att öka den lokala förnybara energiproduktionen, och på så vis bidra till att tackla klimathotet. Det handlar framförallt om tillgången till sol och vind, men även möjligheter att utnyttja restprodukter från lantbruket.

– Trelleborgs och Skurups kommuner har potential till totalt tre och en halv gånger så hög produktion av förnybar energi som dagens totala energianvändning. Vindkraften står för 76 procent av potentialen. Solstudier vi har gjort visar även att sydkusten har potential till mer solenergi än vad tidigare mätningar visat. Vattenspeglingen bidrar till solstrålningen, säger Ulf Jobacker.

Den mest sannolika och kostnadseffektiva lösningen när det kommer till förnybar energi för sydkustens del är att bygga en vindkraftspark, menar Ulf Jobacker.

– Det är kanske inte vad man önskar utanför kusten när man, som jag, har en strandnära fastighet. Men om en vindkraftspark även kan ge lokal nytta så kan det vara bättre, särskilt om alternativen är sämre ekonomiskt och miljömässigt, säger han.

Nyligen beviljades Energivision syd 150 000 kronor av Skurups sparbanks "Miljonen".

– Det känns väldigt roligt eftersom det markerar att de tror på detta som ett långsiktigt projekt, säger Ulf Jobacker.

Nu vill föreningen engagera kommuninvånarna för att utarbeta en långsiktig vision för hur kommunerna kan bli självförsörjande på förnybar energi, och vad det skulle betyda.

– Vi vill undersöka situationen genom dialog med civilsamhället, alltså föreningar, näringsliv och medborgare, om hur en sådan omställning kan påverka dem och deras verksamheter. Vi tror att det skulle kunna ge goda effekter som fler arbetstillfällen exempelvis, säger Ulf Jobacker och fortsätter:

– Vilka omställningar det slutligen blir avgörs av politiken och marknaden. Men även vi som bor där måste vara med och påverka.

Om Ulf

Namn: Ulf Jobacker.

Ålder: 58.

Bor: Hjärup och Beddingestrand.

Familj: Fru och två vuxna döttrar.

Jobbar som: Projektledare på energikontoret i Skåne. Är även publikvärd under MFF:s hemmamatcher samt engagerad i föreningarna Energivision syd och Beddinge strandskyddsförening.

Intressen: Lokal utveckling, fotboll och musik.

Det här visste du inte om Ulf: "Har nyligen börjat spela ukulele. Nu ska jag lära mig en julsång".

Publicerad 11 December 2019 00:00