"Utvecklingen där kontanterna försvinner har fått pågå utan att någon tagit ansvar för konsekvenserna”, säger Björn Eriksson, talesperson för Kontantupproret. Foto: Pressbild

Beslut: Banker tvingas ta emot kontanter

Sanktionsavgift om lagen inte följs

SVERIGE. Riksdagen har beslutat om en ny lag som tvingar banker att ta emot kontanter. "Nu har politiken äntligen slagit till bromsen. Utvecklingen där kontanterna försvinner har fått pågå utan att någon tagit ansvar för konsekvenserna”, säger Björn Eriksson, talesperson för Kontantupproret.

Totalt röstade 299 av 349 riksdagsledamöter för den nya kontantlagen. Syftet med lagen är att bevara möjligheten att kunna betala med kontanter. Det gäller exempelvis äldre människor som har svårt att använda andra betalningssätt.

”Förslaget gäller banker med en inlåning från allmänheten på över 70 miljarder kronor. Post-och telestyrelsen ska enligt regeringens förslag övervaka att bankerna uppfyller kraven om att erbjuda kontanttjänsterna. Det handlar bland annat om antal, placering, öppettider och avgifter. Om en bank inte uppfyller sina skyldigheter ska Finansinspektionen kunna ingripa genom att besluta om en sanktionsavgift”, skriver riksdagen.

Formellt träder lagen i kraft vid årsskiftet. Men bankerna kommer att få ytterligare ett år på sig att anpassa verksamheten till de nya reglerna.

– Andra länder har med stigande förvåning sett hur kontanterna nästan försvunnit i Sverige. De förstår inte hur vi kan vara så blåögda inför farorna, säger Kontantupprorets talesperson Björn Eriksson i ett pressmeddelande.

Men organisationen slår sig inte till ro efter riksdagens beslut. Nästa steg blir att verka för att affärer och butiker blir skyldiga att ta emot kontanter. I dagsläget är det nämligen tillåtet att neka kontant betalning genom ett anslag i butiken.

– För att kontanterna ska kunna fungera som betalmedel i praktiken måste även affärer och butiker ta sitt ansvar. Det räcker inte att kontanter finns, människor måste kunna handla med dem också, säger Björn Eriksson.

Publicerad 06 December 2019 11:13