Genom att gå på AA-möten kan ditt liv förändras. På mötena diskuterar lika individer om sin problematik.

Genom att gå på AA-möten kan ditt liv förändras. På mötena diskuterar lika individer om sin problematik. Foto: Wilhelm Nilsson

Alkoholens värsta tid närmar sig – AA vädjar till större engagemang

"Räddade våra liv"

KLIPPAN.

Alkoholismen är ett utbrett problem som inte enbart drabbar individen. Det är en sjukdom som kan krossa en hel familj. När julen närmar sig, brukar problematiken förvärras. Nu vill Anonyma Alkoholister få fler att våga prata om sina besvär.

Av
Wilhelm Nilsson

Julen närmar sig med stormsteg. En tid full av värme, kärlek och tillhörighet. Det är också en tid fylld av mörker i så som slagsmål, narkotika och alkoholproblematik. Det sistnämnda som alltid står i centrum i Anonyma Alkoholisters lokaler på Sågen.

När Lokaltidningen äntrar den ljusa och rymliga lokalen, sitter fem aktiva besökare slagit sig ner vid bordet. Oftast är det ett tiotal personer till som träffas. De som finns på plats har gått på AA-möten under flera års tid. ”Det var räddningen för deras liv”, är de rörande överens om.

– Man inser ofta inte själv att man behöver komma hit. Det tog ett tag för mig att förstå. När jag blev utslängd av min fru för fjärde gången, då insåg jag att jag borde börja gå på AA. Det var inte lätt till en början, berättar en i gruppen och fortsätter:

– Jag slutade att gå på AA. I en hel vecka söp jag. Nu har jag varit nykter i drygt 29 år och är otroligt tacksam.

På Sågen hålls tre AA-möten i veckan.

På Sågen hålls tre AA-möten i veckan. Foto: Wilhelm Nilsson

De cirka femton individer som träffas dagligen på Sågen – kunde ha varit många fler. ”Många räds för att komma hit”, menas det. Det tycks dock inte vara så farligt som det låter, utan i stället möts likasinnade med samma problem för att tala ut.

– Allting blir mycket enklare av att komma till mötena. Vid varje träff låter vi mötesföraren läsa upp ett par berättelser, därefter diskuterar vi utefter ett visst ämne som berör vår problematik. Ofta möts vi av samma upplevelser, vilket skapar ett ”aha” hos många nya. De inser att de inte är ensamma om problemen och vågar öppna upp sig för de som sitter med. Genom att prata om problemet och våga vara öppna kan vi tillsammans dämpa sjukdomen, säger en närvarande.

Man inser ofta inte själv att man behöver komma hit. Det tog ett tag för mig att förstå

För att få fler aktiva deltagare till mötena, erbjuder Klippangruppen informationsträffar varje torsdagskväll. Man behöver inte själv bära sjukdomen för att komma dit, även närstående eller allmänna intressenter välkomnas. Det är ett bra tillfälle för att som anhörig ta ett första steg för att hjälpa sin käraste eller vän för att komma i fas med livet.

– Utöver våra informationsträffar har vi anhörigmöte på torsdagskvällarna. Den som bär sjukdomen behöver ofta någon närstående som förstår och pushar denne till att komma på våra AA-möten. Dessutom är det inte endast alkoholisten som bär sjukdomen. Det är en familjesjukdom som drabbar alla närstående. Pratar man om problemet, går beteendet att förändra, både hos den som bär sjukdomen eller dess anhörige, förklarar en i gruppen.

När julen har hunnit passera, hoppas Klippangruppen på att fler alkoholister som anhöriga ansluter sig till mötena.

– Det är oftast då, eller efter semestern som folk börjar inse att de måste gå på AA. För att kunna hjälpa varandra att bli nyktra – måste vi ta tag i det här tillsammans. Livet blir mycket enklare då. Ett liv utan manipulation och förnekelse, avslutar en deltagare.

Behöver du eller någon i din närhet hjälp? Ring stödlinjen på 08-720 38 42.

Publicerad 06 December 2019 00:00