Förslaget innebär en premie till de som vill konvertera sin bensinbil till en etanol- eller gasdriven bil.

Sao Paulo, Brazil, November 15, 2011. detail of a car being fueled with ethanol in a gas station in Sao Paulo Foto: Adobe stock

Är gamla bilar framtidens bilar?Ny premie för miljöbilskonvertering föreslås

Premie för miljöbilskonvertering föreslås

Motor.

Miljöpartiet föreslår en premie till de som konverterar om sin bensinbil till gas- eller etanoldrift. Förslaget ses som positivt av bland annat 2030-sekretariatet och Sveriges fordonsverkstäders förening, SFVF.

Av
Andreas Lindegren

Är bilar som konverterats från bensindrift till etanol- eller biogasdrift lösningen på utsläppsfrågan? Det menar Miljöpartiet som nyligen presenterade ett förslag om en premie för konvertering av bensinbilar till antingen etanol eller biogas.

"Konvertering ger klimatnytta så fort bilen rullar ut ur verkstaden och tankas med det nya bränslet"

Enligt förslaget ska premien täcka delar av konverteringskostnaden för bilägaren. För konvertering till biogasdrift föreslås en premie på upp till 20 000 kronor, medan konvertering till etanol maximalt kan ge 5 000 kronor i bidrag. Att bidragstaken skiljer sig beror på att kostnaden för de två olika typerna av konvertering kostar olika. Att konvertera till etanol tar i regel 2–3 timmar i verkstad och kostar strax under 10 000 kronor, medan konvertering till biogas tar omkring 2 dagar och har därmed en ökad kostnad, runt 50 000 kronor.

Flera har ställt sig positiva till förslaget, däribland 2030-sekretariatet som arbetar för att säkerställa att målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 uppfylls.

– Vi ser hur klimatpåverkan från transportsektorn ökar. Konvertering ger klimatnytta så fort bilen rullar ut ur verkstaden och tankas med det nya bränslet. Det ger dubbel nytta eftersom en fossilbil byggs om till förnybar drift, kommenterar Anna Lindén, 2030-sekretariatet.

Tekniken och kunskapen ska enligt både 2030-sekretariatet och Sveriges fordonsverkstäders förening, SFVF, inte vara något problem. Båda finns och faktum är att det idag konverteras ett par hundra bilar varje år.

– Vi kan konvertera bilar från årsmodell 2010 vilket betyder att 800 000 bilar kan konverteras till metangas. Det leder i sin tur till att vi kan och kommer nyanställa för att ställa om snabbare till miljövänligt drivmedel, säger Bo Ericsson, vd för SFVF.

Etanolkonverteringen är idag mer begränsad, men verkstäderna menar att de står beredda så fort regelverket uppdateras.

– Vi vill vara ett alternativ för alla som vill minska sin klimatpåverkan utan att behöva köpa en ny, dyr, bil. Vi är beredda på att investera i den teknik som behövs bara riktlinjerna från Transportstyrelsen blir tydligare, säger Malin Möller på Autoexperten, partner till 2030-sekretariatet.

Skulle förslaget bli verklighet skulle det kunna ge en stor miljövinst. Idag finns det närmare 3 miljoner bensinbilar registrerade i Sverige, många av dessa kommer att rulla hela 2020-talet. Både nya och gamla fordon kan konverteras, med en minskad klimatpåverkan med upp till 90 procent för biogasfordon och utsläppen av fossil koldioxid från E85 är ungefär mellan 60 och 80 procent lägre än från bensin, beroende på hur etanolen tillverkats.

– Ge fordonsägare möjlighet till ROT-avdrag eller ett statligt stöd på 20 000 kr per fordon. Vi från fordonsbranschens sida är beredda att ställa oss bakom Per Bolunds (MP) förslag om en premie för konvertering av bensinbilar till etanol eller gas, säger Bo Ericsson.

Publicerad 30 November 2019 00:00