Trångboddhet och social misär är två konsekvenser av Ebo-lagen, enligt kritikerna. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Trångboddhet och social misär är två konsekvenser av Ebo-lagen, enligt kritikerna. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Ritzau Scanpix/Simon Skipper

Lagändring ska få färre asylsökande att bosätta sig i utanförskapsområden

Börjar gälla från årsskiftet

SVERIGE. Från och med årsskiftet kommer asylsökande som bosätter sig i utanförskapsområden inte längre att ha rätt till dagersättning eller bidrag. Det står klart sedan riksdagen röstat ja till en ändring av Ebo-lagen.

Syftet med de nya reglerna är att få fler asylsökande att ordna med eget boende i områden där det är lättare att integreras i det svenska samhället. En majoritet bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna röstade ja till ändringen.

– Tillsammans med anvisningslagen är detta en av de viktigaste åtgärderna för att motverka segregation och skapa ett hållbart mottagande av nyanlända. Inte minst för de kommuner som har tagit allra störst ansvar de senaste åren, och redan befinner sig i en mycket ansträngd situation. Vi har kämpat för det här väldigt länge och det känns därför bra att vi nu kan leverera på detta, säger Rikard Larsson (S), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, i ett pressmeddelande.

Ebo, eller lagen om eget boende, kom till i mitten av 90-talet. Men den har fått hård kritik för att leda till ökad segregation då många nyanlända väljer att bosätta sig i utanförskapsområden där många av deras landsmän redan bor. Konsekvenserna har blivit social misär och trångboddhet.

I Malmö har Socialdemokraterna exempelvis velat ändra lagen sedan lång tid tillbaka. Men under många år fick man inget gehör på riksplanet.

Den stora flyktingvågen 2015 har dock fått Socialdemokraterna att lägga om kursen för migrationspolitiken.

– Sverige kan inte ha en mer generös flyktingpolitik än våra omgivande länder, i det här fallet EU, det går inte. Det visade sig 2015, det är inte hållbart, sa statsminister Stefan Löfven i en intervju med Dagens Industri våren 2018.

På sikt vill partiet avskaffa lagen helt i sin nuvarande form.

– Det här ett stort steg i rätt riktning. Men om vi på allvar ska ta itu med samhällsproblem som segregation och trångboddhet måste Ebo-lagen avskaffas helt.

Publicerad 28 November 2019 09:46