Kostnaden för sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa uppgick till 1,1 miljarder kronor i Skåne i fjol.

Kostnaden för sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa uppgick till 1,1 miljarder kronor i Skåne i fjol. Foto: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen

Varannan sjukskrivning i Skåne beror på psykisk ohälsa

Kostar samhället miljarder varje år

SKÅNE. Enbart i fjol förlorade Sverige 64 miljarder kronor på sjukskrivningar. Av dessa kan nästan hälften kopplas till psykisk ohälsa. Det visar en ny rapport från pensionsbolaget Skandia. Skåne är inget undantag.

Sjukskrivningarna innebär ett stort mänskligt lidande. Men även enorma kostnader. Förra årets kostnad för uteblivet arbete på grund av sjukskrivning uppgick till hela 64 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,8 miljarder kronor jämfört med föregående år.

I Skåne blev kostnaden för sjukskrivningar 2,4 miljarder kronor, vilket är en ökning med 152 miljoner jämfört med 2017.

Under första kvartalet 2010 låg psykiskt ohälsa bakom 30 procent av sjukskrivningarna. I år ligger den siffran på 48 procent. Trenden är i princip densamma i Skåne med en ökning från 33 till 47 procent.

Kostnaden för sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa uppgick till 1,1 miljarder kronor i Skåne i fjol.

Enligt Skandias rapport ”Samhällsförlusten av sjukskrivningar” skulle regionen kunna spara mer än 377 miljoner kronor per år om sjukskrivningarna minskades med en tredjedel. Det motsvarar löner till fler än 943 sjuksköterskor.

– Det är uppenbart att dagens vård som fokuserar på insatser som sätts in när det redan är för sent inte räcker. Sjukvårdspolitikerna i Skåne måste nu investera mer i det förebyggande arbetet för att förhindra mänskligt lidande och stora samhällsförluster för länet, säger Skandias hälsostrateg Kristina Hagström i ett pressmeddelande.

Publicerad 26 November 2019 10:15