Vården av en kvinna i 80-årsåldern på Ängelholms sjukhus kritiseras.

Vården av en kvinna i 80-årsåldern på Ängelholms sjukhus kritiseras. Foto: Adobe stock

Äldre cancersjuk patient med stroke fick för lite näring

Kvinna fick mycket små mängder dryck och flytande kost i tre veckor

ÄNGELHOLM.

En kvinna i 80-årsåldern på Ängelholms sjukhus fick inte tillräckligt med näring. Det slår Inspektionen för vård- och omsorg fast.

Av
Felix Alnemark

Kvinnan var sjuk i cancer och hade kommit in till akuten med en stroke och senare flyttats över till Ängelholms sjukhus.

Vården anmäldes av patientens barn. Myndigheten riktar nu kritik mot sjukhuset för att de felbedömt näringsbehoven hos patienten.

Hur mycket vätska patienten fick saknas i de inkomna handlingarna, men IVO uppskattar att det under hela vårdperioden rörde sig om mycket små mängder dryck och flytande kost för patienten. Först efter tre veckor fick patienten dropp.

De första dagarna efter patienten blev inlagd gjordes bedömningen att näringsdropp var till större belastning än nytta men att allmäntillståndet skulle följas. Den initiala bedömningen har IVO ingen invändning mot. Efter en månad på sjukhuset skrevs patienten ut. Drygt en och en halv månad avled personen.

IVO kritiserar också att en av läkarnas dokumentation i patientjournalen är bristfällig, bland annat saknades ett läkemedel på läkemedelslistan och uppgifter om ställningstaganden kring att man avstod den stående behandlingen.

Publicerad 13 November 2019 00:00