Med mörkare dagar ökar antalet olyckor mellan bilister och fotgängare.

Med mörkare dagar ökar antalet olyckor mellan bilister och fotgängare. Foto: Pixabay

Vintertid leder till fler olyckor – då är risken störst på dygnet

"Det kan tyckas självklart"

MOTOR.

I slutet av oktober ställde vi om klockan till vintertid, något som enligt en färsk rapport från Transportstyrelsen leder till fler olyckor mellan bilister och fotgängare. Under november och december tredubblas antalet påkörda fotgängare, anmärkningsvärt många sker mellan klockan 16.00–18.00.

Av
Andreas Lindegren

Transportstyrelsen har studerat antalet trafikolyckor med fotgängare under sommar- och vintertid och kommit fram till ett aningen anmärkningsvärt resultat. Rapporten, som analyserat olycksstatistik fem år tillbaka i tiden, visar att under månaderna november och december tredubblas antalet påkörda och skadade fotgängare i trafiken under timmarna 16.00–18.00 jämfört med övriga månader. Under de analyserade årens första tio månader har det i genomsnitt rapporterats in 95 skadade fotgängare per månad mellan klockan 16.00–18.00. Men under november och december var antalet cirka 280 skadade under samma tvåtimmarsintervall.

– När vi övergår till vintertid påverkar det oskyddade trafikanters synbarhet eftersom mörkret faller tidigare på eftermiddagen. Det kan tyckas självklart, men det är intressant att statistiken belägger detta, säger Tomas Fredlund, analytiker på Transportstyrelsen.

Under åren 2013 – 2017 skadades totalt 7 753 fotgängare i trafiken, vilket betyder att i genomsnitt skadas 650 gående varje månad. Men under olycksmånaderna november och december visade statistiken på en tydlig ökning jämfört med snittet, drygt 880 olyckor med fotgängare. Det innebär att nästan var fjärde olycka har skett under november och december, allra flest mellan 16.00 och 18.00.

Med fler olyckor med fotgängare ökar även antalet döda under månaderna enligt rapporten. I genomsnitt omkom 16 fotgängare per månad under femårsintervallen, men under november och december ökade snittet till 24 respektive 33 dödade fotgängare, vilket innebär att nästan var tredje dödsolycka skedde under de två olycksmånaderna. 10 respektive 13 fotgängare omkom i snitt under de två timmarna mellan klockan 16.00 och 18.00.

– Samma mönster återkommer i antalet dödade fotgängare, det är betydligt fler som dödas i november och december jämfört med övriga månader. Särskilt under skymningstimmarna när övergången från sommartid till vintertid märks som mest, säger Tomas Fredlund.

För att minska antalet olyckor måste både fotgängare och bilister ta ett större ansvar. Som fotgängare gäller det att skapa förutsättningar för att bilisterna ska upptäcka dem i tid genom att använda reflexer. Som bilist är det viktigt att ha fullt fungerande belysning på bilen och inte bara följa hastighetsbegränsningarna, utan anpassa hastigheten efter rådande väglag och vara mer uppmärksam vid exempelvis övergångsställen.

Bilisternas belysning kan även skapa problem för andra bilister. Vid landsvägskörning är det nämligen bländning från mötande bilar som skapar stora problem. Risken är att blicken dras mot ljuset, vilket försvårar förarens möjlighet att upptäcka gående längst vägkanten.

Så kör

du säkert:

  • Kontrollera vinterdäcken genom att mäta mönsterdjupet och undersöka däckytan efter slitage så som hårdnat gummi eller att flera dubbar saknas. Minsta tillåtna mönsterdjup är 3 millimeter, men rekommendationen är minst 4 millimeter. Kontrollera även lufttrycket i däcken regelbundet.
  • Håll hastighetsbegränsningarna och anpassa hastigheten efter rådande väglag.
  • Kontrollera så att all belysning på bilen fungerar. Tänk på att säkerställa att halvljuset inte bländar andra trafikanter.
  • Var utvilad när du kör och ta flera pauser under längre körningar då man blir tröttare av att köra i mörker.
  • Använd helljus så mycket som möjligt för att upptäcka fotgängare.
  • Var särskilt uppmärksam vid platser där det rör sig mycket fotgängare, exempelvis vid övergångsställen.

Publicerad 09 November 2019 00:00