Skyddsombud vill ha en toalett så busschaufförerna kan ta en kisspaus.

Skyddsombud vill ha en toalett så busschaufförerna kan ta en kisspaus. Foto: Fredrik Magnusson

Skyddsombud kräver toalett för busschaufförer

Finns en dom om rätten till kisspauser

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Nobina och Transdev har gemesamt gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket angående att det inte finns en toalett för busschaufförerna som trafikerar Bankgatan i Lund.

I anmälan står det: "Då det i skrivande stund ej finns någon toalett på Bankgatan i Lund kan ej förarna uträtta sina behov på en toalett. Detta leder till att förarna ej intar erforderlig vätska under ett arbetspass. En del av förarna använder buskage runt Bankgatan för att uträtta sina behov då toalett saknas. Arbetsgivaren menar på att detta ät en fråga för Lunds kommun och inget kan göras. Vi som skyddsombud menar på att arbetsgivaren har en skyldighet att säkerställa så att vi som förare kan uträtta våra behov på en toalett. Finns en dom i arbetsmiljödomstolen från 2001 ang. rätten till möjligheter för kisspauser".

Publicerad 08 November 2019 14:14