Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Mostphotos.com

Nyfött barn nära kvävas i ambulansen

En fastspänningsanordning i ambulansen kan ha orsakat syrebristen

NORDVÄSTRA SKÅNE.

Efter ett snabbt förlopp förlöstes ett barn oplanerat i hemmet. När ambulanspersonal hade kört barnet till sjukhus upptäcktes att barnet var helt blått och slappt i kroppen. Nu misstänks tillståndet orsakats av en fastspänningsanordning i ambulansen enligt en lex Maria-anmälan.

Av
Felix Alnemark

– Vi ska nu försöka ta reda på vad som inträffat. En möjlighet är brister i transportutrustningen men vi tittar förutsättningslöst. Det kan till exempel röra sig om sjukdom eller handhavandefel, säger chefläkare Görel Nergelius till Nyhetsbyrån Siren.

Syrebristen kan ha lett till bestående skador på barnet. Görel Nergelius saknar dock information om tillståndet för mamman och barnet i dagsläget.

Utrustningen som användes har tagits ur bruk. Den utreds inför en eventuell anmälan till Läkemedelsverket. Men det finns inget generellt stopp för den specifika säkerhetsanordningen.

– Andra liknande utrustningar av samma sort används fortsatt. Det är bara den specifika anordningen som användes vid tillfället som är tagen ur drift, säger Görel Nergelius.

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg kommer att kompletteras när utredningen är klar.

Anmälan gäller distrikt 1 där kommunerna Ängelholm, Bjuv, Båstad, Höganäs och Åstorp ingår.

Publicerad 08 November 2019 07:30