Under en promenad agerade en boende på en gruppbostad utåtagerande. En anställd svarade då med att fälla den boende med en spark.

Under en promenad agerade en boende på en gruppbostad utåtagerande. En anställd svarade då med att fälla den boende med en spark. Foto: Adobe stock

Funktionsnedsatt nersparkad av anställd under promenad

Medarbetare hotade kasta brukaren i vattendrag

HELSINGBORG.

En anställd sparkade undan benen på en person boende på ett LSS-boende så hen föll till marken. Medarbetaren hade mycket hård ton och hotade att kasta brukaren i ett vattendrag. Men Helsingborg stad kommer inte polisanmäla den misstänkta misshandeln.

Av
Felix Alnemark

Händelsen inträffade under en promenad i samband med att den boende uppvisade ett utåtagerande beteende. I samband med fallet uttryckte den boende smärta men personen har på grund av sin funktionsnedsättning inte kunnat berätta om vad som hänt.

Något sånt här ska inte få inträffa

– Det är en allvarlig händelse som gått till IVO ganska omgående. Något sånt här ska inte få inträffa. Alla som jobbar med människor med denna typ av funktionsnedsättning ska veta hur man ska agera när personer blir utåtagerande, säger Marie Strömberg, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

En annan anställd som var med på promenaden valde att göra en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård- och omsorg.

Den anställde som utsatte den boende för den kränkande behandlingen jobbar inte kvar.

– Den anställde valde att säga upp sig, säger Marie Strömberg.

Händelsen har inte polisanmält av förvaltningen.

– Nej, vi har informerat god man och anhöriga. Jag vet inte om det kan ha gjort det, säger Marie Strömberg.

Men om de inte polisanmäler så hamnar ju en misstänkt misshandel mellan stolarna, borde inte ni polisanmäla?

– Vi väljer att agera i det systemet vi har som bygger på lex Sarah-rapportering. Det kan vara svårt för oss som förvaltning att gå in och göra det. Det ska vara målsägande som gör det, säger Marie Strömberg.

Boendet har valt att gå igenom rutiner och arbetssätt tillsammans med personalen.

Enhetschefen på boendet har fått i uppdrag från vård- och omsorgschefen att sätta samman ett team bestående av arbetsterapeut, stödpedagog, medarbetare och enhetschef.

– Syfte med teamet är att kvalitetssäkra arbetet kring den boende. Därefter kommer vi att se på vilka generella förändringar som behöver göras för att något liknande inte ska kunna inträffa igen, säger Marie Strömberg.

Publicerad 08 November 2019 07:56