Hans Ramel.

Hans Ramel. Foto: Markus Asp

Insänt: Köttguide från WWF visar på ett svenskt lantbruk i världsklass

INSÄNT: Budskapet i WWF:s senaste köttguide är tydligt - ät mindre men bättre kött. Det svenska köttet står sig bättre jämfört med andra länder i guiden vilket är glädjande för både lantbrukare och konsumenter. Du behöver inte vara orolig när du ska välja. Svensk livsmedelsproduktion är bland de bästa i klassen vilket gör det lätt att välja rätt.

Guiden bygger på nuvarande lagstiftningar, certifieringar och forskning. Köttet granskas utifrån fem perspektiv - klimat, biologisk mångfald, kemiska bekämpningsmedel, djurvälfärd och antibiotika. Likt ett trafikljus med röda, gula och gröna ljussignaler vill WWF göra valet av kött lättare. Och det kunde inte vara tydligare. Kött från Sverige får konsekvent högre betyg i guiden än till exempel USA, Tyskland, Polen och Brasilien. Det är skillnad på hur kött i olika länder produceras.

Enligt institutet World Resources står matsvinnet för åtta procent av de globala växthusgasutsläppen.

Växtodling och djurhållning i balans är en förutsättning för ett fungerande kretslopp. Vi behöver växterna för att djuren ska få mat och djurens gödsel ger växterna näring. Det hela hänger ihop och den gröna cellen, det vill säga grödan på åkern och gräset i hagen, binder koldioxid genom fotosyntesen.

Svenska lantbrukare arbetar sedan lång tid med att minska utsläppen av växthusgaser. Fakta från Naturvårdsverket visar att de gröna näringarna har minskat sina utsläpp av växthusgaser de senaste decennierna och samtidigt effektiviserat användningen av energi, vatten och gödning. Klimatpåverkan från svenskt nötkött är cirka 25 procent lägre än EU:s genomsnitt och ca 60 procent lägre än världsgenomsnittet.

Köttguidens trafikljus återspeglar också att svensk kött- och animalieproduktion ligger i framkant, står för en ansvarsfull användning av växtskyddsmedel och antibiotika, bidrar till biologisk mångfald och har högst standard för djurvälfärd. Därför är det viktigt att välja rätt. Genom att äta mindre importerad mat och välja svenskt de gånger du äter kött kan du som konsument bidra till en mer hållbar konsumtion. Ersätt gärna det importerade köttet med proteingrödor från Sverige och komplettera med närodlade frukter och grönsaker.

Att äta råvaror i säsong och minska matsvinnet så långt det går är något alla kan göra. Enligt institutet World Resources står för åtta procent av de globala växthusgasutsläppen. Det är ett utmärkt tillfälle att inför jul och nyår hålla utkik efter lokalt producerade kålsorter såväl som julskinka.

Ett av FN:s klimatmål är att minska hungern i världen för ungefär 850 miljoner människor. År 2050 beräknas vi vara 9,7 miljarder människor på planeten. Dessa miljarder måste äta. Då måste vi producera mer och bättre. Svensk produktion är mer hållbar och klimatsmart än de flesta. Därför har vi ett ansvar att producera mer för att föda fler. Det gäller både skåningar, svenskar och övriga världsbefolkningen.

Hans Ramel, ordförande för LRF Skåne

Publicerad 07 November 2019 00:00