"Det är kanske dags att helt enkelt lämna Sveriges fordonskollektiv i fred och koncentrera sig på de stora subventionerade miljöutsläppen bl.a. från några av Sveriges största företag", skriver Boo Nilsson. Foto: Jzehnder/Adobe Stock

Insänt: De som smutsar ner ska betala

INSÄNT. De som smutsar ner ska betalaSå säger Isabella Lövin, klimatminister och språkrör för miljöpartiet tillika vice statsminister.

Enligt Naturvårdsverkets beräkningar har några av Sveriges största företag såsom SSAB, Cementa och Preem lika stora utsläpp av växthusgasen koldioxid (CO2) under ett år som de totala utsläppen från Sveriges bensindriva fordon har gemensamt under samma tid.

Att dessa företags CO2-utsläpp är skattebefriat som kan tyckas orättvist om det nu är så att ”de som smutsar ner ska betala”. Att dessutom komma med en dålig förklaring som företag, att de jobbar på att lösa sina CO2 problem håller inte.

Hur kan detta vara möjligt och accepteras av ansvarig politiker? Är vi inte lika inför lagen? Är det rimligt att någon grupp ska betala och andra slipper?

Det kan vara rimligt för rättvisans skull att dessa företag också betalar för sin miljöpåverkan och därmed tar sitt ansvar för miljön. Så låt dessa företag precis som alla andra betala tills de har löst sina utsläppsproblem.

Sveriges fordonsägare betalar ca 0,11 kr per utsläppt kg CO2 som under 2018 blev ca 8 miljarder kronor i Koldioxidskatt.

Det är fel att tro att Sverige ska kunna rädda världen och miljön när t.ex. Asien och Stillahavsregionen står för 49 % av världens totala utsläpp av CO2 och Sverige för endast 0,13 % av de globala CO2-utsläppen. I dagsläget är dessutom den globala CO2 ökningstakten större än Sveriges totala utsläpp under en månad.

Att genomföra Bonus-malus-systemet är och var inte genomtänkt och som grundar sig bl.a. på att beskatta ett fordon efter hur mycket det kanske kan eller kommer att släppa ut (CO2 g/km), där fordon med höga utsläpp får per år en förhöjd fordonsskatt. Frågan måste ställas, hur mycket CO2 avger en motor när den inte är i gång?

Förövrigt betalar Sveriges fordonsägare vid tankning CO2- och energiskatt samt moms på bensin och diesel vid pump, så varför betala dubbel CO2-skatt?

Det är också fel att betala skatt på ett fordon som inte används och inte är avställt, då skatten bl.a. grundar sig på koldioxidutsläpp (CO2 g/km). Detta bevisar att nuvarande utformning av vårt skattesystem för äldre och nuvarande fordon är fel.

Det går även att ställa frågan, varför Sverige har den högsta koldioxidskatten i världen. Rättvist hade varit om det funnits en global koldioxidskatt och alla betalt lika.

Det är kanske dags att helt enkelt lämna Sveriges fordonskollektiv i fred och koncentrera sig på de stora subventionerade miljöutsläppen bl.a. från några av Sveriges största företag. Det är garanterat inte bilismen som håller på att få världen att gå under. Det är kanske våra politiker?

Boo Nilsson

Publicerad 03 November 2019 00:00