Gudaträden är vanliga i parker och trädgårdar i södra Sverige. Men det varmare klimatet gör att de orsakar problem.

Gudaträden är vanliga i parker och trädgårdar i södra Sverige. Men det varmare klimatet gör att de orsakar problem. Foto: Adobe Stock

Populärt träd ska utrotas – skadar hus, trottoarer och vägar

Gudaträden svartlistas av EU

SKÅNE. Det populära trädet Gudaträd som är vanligt i södra Sverige har av EU listats som en invasiv art. Därför tvingar nu Länsstyrelsen de skånska kommunerna att ta fram en plan för hur träden ska utrotas.

Av
Jonatan Westerlind

Det är det varmare klimatet som gjort att träden börjat breda ut sig allt mer

– Gudaträdet är en främmande växtart som tidigare hållit sig på sin plats, men de senaste åren har träden börjat blomma och sätta frön. När det gäller gudaträdet har vi förutsättningar att agera i tid innan problemen för samhället och enskilda blir stort, säger Nils Carlsson, expert på invasiva främmande arter på Länsstyrelsen Skåne och Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Träden har länge varit populära i städer eftersom att de är tåliga mot torka och luftföroreningar. Det förekommer också i privata trädgårdar, och personer som har trädet på sin tomt måste även dem försöka få bort det.

– Det är tråkigt och kostsamt, men vi behöver göra något nu. Att såga ned trädet räcker tyvärr inte, utan gudaträdet kräver kemisk bekämpning, säger Nils Carlsson.

Publicerad 01 November 2019 00:00