Förlossningen i Lund.

Förlossningen i Lund. Foto: Emil Langvad

Stort barn förlöstes med sugklocka – avled till följd av syrebrist

Händelsen anmäls enligt Lex Maria

LUND. Trots att barnet befarades vara ovanligt stort beslöt tjänstgörande läkare att barnet skulle förlösas på naturlig väg. På väg ut fastnade barnet med ena skuldran och drabbades av syrebrist. Två dagar efter förlossningen avled bebisen till följd av organsvikt. Nu anmäls händelsen enligt Lex Maria.

Det var i början av oktober som SUS i Lund skickade en anmälan till Inspektionen för vård- och omsorg efter att ett barn avlidit till följd av skador som uppstått under förlossningen.

Förlossningen startade efter så kallad igångsättning då det förelåg misstankar om att barnet var väldigt stort. Värkarbetet satte igång, men utdrivningsskedet blev långdraget. För att få ut bebisen beslutade man till slut att avsluta förlossningen med hjälp av en sugklocka.

Beslutet fick dock konsekvenser. Tämligen snabbt konstaterades det att barnet drabbats av så kallad skulderdystoci och att det satt fast med enbart huvudet utanför mammans kropp.

Åtgärder vidtogs omedelbart, men det skulle ändå dröja ett antal minuter innan barnet kom loss. Barnet hade då drabbats av så allvarlig syrebrist att det två dagar efter förlossningen avled till följd av organsvikt.

Vårdgivaren har nu själv utrett händelsen och kommit fram till att flera riskfaktorer gällande att förlösa stora barn inte kommunicerats till läkaren som beslutade att använda sugklocka.

– En lärdom vi drog är att vi måste ha en tydligare plan i journalen som skapas vid beslut om igångsättning när barnet är stort, säger Andreas Herbst, sektionschef på kvinnokliniken i Lund, till Nyhetsbyrån Siren.

Den interna utredningen har dock inte visat på att det faktiskt begåtts något fel i samband med förlossningen. Utifrån den information läkaren hade kan inte beslutet att förlösa med sugklocka kritiseras, menar Andreas Herbst.

– Man kan inte säga att det var rätt eller fel, men det blev ett väldigt tragiskt utfall. Det hade ju inte varit fel att förlösa med kejsarsnitt men det var inte mot vetenskap och beprövad erfarenhet att välja sugklocka heller, säger han till Nyhetsbyrån Siren.

Publicerad 20 October 2019 00:00