Undulaterna levde i smutsiga burar i en lagerlokal i södra Helsingborg.

Undulaterna levde i smutsiga burar i en lagerlokal i södra Helsingborg. Foto: Adobe Stock

23 övergivna undulater i smutsiga burar omhändertagna

Två män frihetsberövade av polis

HELSINGBORG.

Miljöförvaltningen och polisen hittade 23 övergivna undulater i burar i en lagerlokal i södra Helsingborg. Ägaren till fåglarna och fastighetsägarna var frihetsberövade av polis och gick inte att få tag på.

Av
Felix Alnemark

Det var den 1 oktober som myndigheterna var på plats i lagerlokalen. De 23 fåglarna var fördelade i fem burar. De hade mat men burarna var smutsiga och fulla med fågelbajs.

Miljöförvaltningen anmälde fallet till länsstyrelsen som har hand om djurskyddskontroller. De bestämde sig för att omedelbart omhänderta fåglarna eftersom det inte gick att komma i kontakt med ägaren. Ärendet ansågs brådskande och fåglarnas ägare fick inte möjlighet att yttra sig.

Lokaltidningen har sökt djurskyddsenheten på länsstyrelsen.

Publicerad 18 October 2019 11:38