Skåningarnas levnadsvanor ska undersökas under hösten.

Skåningarnas levnadsvanor ska undersökas under hösten. Foto: Adobe stock

Var tionde Skåning ska delta i den största hälsoundersökningen någonsin

Det bristande intresset för enkäter ska mötas med pr-insatser

SKÅNE.

Under hösten frågas var tionde skåning mellan 18-84 år ut om sina levnadsvanor. 107 000 personer kommer bjudas in för att delta. Men det är en utmaning att få folk att svara. Det hoppas region Skåne ska kunna mötas med en kommunikationskampanj.

Av
Felix Alnemark

Kunskap om befolkningens hälsa, levnads- och livsvillkor är ett av de viktigaste planeringsunderlagen för att kunna erbjuda en jämlik och rättvis vård menar Region Skåne. Men den kunskapen kan man prioritera resurser till hälsofrämjande insatser och arbeta med utvecklingen av Skåne i stort.

Svaren ska också ge möjlighet att se trender över längre tid för att kunna möta framtidens behov.

– Folkhälsoenkäten är ett av Region Skånes viktigaste planeringsunderlag. Vi ser en genomgående trend i Sverige där antalet medverkande i undersökningar ständigt minskar. I höst kommer vi genomföra en kommunikationskampanj där vi hoppas påverka så många som möjligt av de slumpmässigt utvalda deltagarna att ta sig tid att svara. Alla svar är viktiga och Folkhälsoenkäten är en prioriterad fråga, säger Region Skånes analyschef Anna Bjärenlöv i ett pressmeddelande.

Folkhälsoenkäten skickades ut 2012 förra gången och har genomförts vid fyra tidigare tillfällen sedan millennieskiftet.

– Genom folkhälsoenkäten bidrar vi till arbetet för en bättre hälsa för fler. Vi får vi information om skåningarnas levnadsvanor och livsvillkor som blir en viktig del i vårt arbete för att främja hälsa och förebygga sjukdomar, till exempel kroniska sjukdomar som orsakar mycket lidande för individen och stora kostnader för samhället, säger Anna Jähnke (M,) ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Även aktörer som jobbar med hälsa som kommuner, företag, lärosäten och föreningsliv kommer kunna få ta del av underlaget. Resultatet av nästa enkät presenteras nästa vår.

Publicerad 09 October 2019 00:00