"Det är det största paketet mot gängkriminaliteten någonsin i Sverige. Ett mycket ambitiöst paket som omfattar åtgärder på både kort och lång sikt, både nya verktyg för myndigheterna, hårdare straff och ett bättre brottsförebyggande arbete", säger inrikesminister Mikael Damberg (S) Foto: Ritzau Scanpix/Fredrik Sandberg/Johan Nilsson

Här är regeringens 34 åtgärder mot gängvåldet

"Största paketet mot gängkriminaliteten någonsin"

SVERIGE. Slopad straffrabatt för unga som begår grova brott, skärpta straff för sprängdåd och husarrest för unga dömda på helger. Det är några av de 34 åtgärder mot gängvåldet som regeringen nyligen presenterade.

Från början var tanken att alla partier utom SD, som inte bjudits in till samtalen, skulle presentera en gemensam handlingsplan. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna valde dock att hoppa av i sista stund eftersom de ansåg att flera av deras krav inte fått gehör, däribland så kallade visitationszoner.

I stället blev det Socialdemokraterna och Miljöpartiet som ensamma kallade till presskonferens och presenterade ett åtgärdspaket med 34 punkter.

– Det är det största paketet mot gängkriminaliteten någonsin i Sverige. Ett mycket ambitiöst paket som omfattar åtgärder på både kort och lång sikt, både nya verktyg för myndigheterna, hårdare straff och ett bättre brottsförebyggande arbete, säger inrikesminister Mikael Damberg (S) i ett pressmeddelande.

Centerpartiet har redan från början sagt att de tänker stödja regeringens paket. Moderaterna har efter sitt avhopp meddelat att de tänker göra detsamma.

Här är alla åtgärderna som föreslås

1. Polisen får möjlighet att läsa krypterad kommunikation

2. Enklare att använda hemliga tvångsmedel i fråga om grov organiserad brottslighet

3. Ge polisen bättre möjligheter till husrannsakan kopplat till skjutningar och gängmiljöer

4. Obligatorisk häktning för fler brott

5. Utvidga och permanenta arbetet med snabbare lagföring

6. Ordningsvakter kan avlasta polisen

7. Automatisk kamerabevakning av fordon i gränsområden

8. Förstärk det myndighetsgemensamma arbetet mot grov organiserad brottslighet

9. Ökade möjligheter att förverka brottslingars tillgångar

10. Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

11. Avskaffa straffreduktionen för unga vuxna vid grov brottslighet

12. Utred vistelseförbud inom ramen för påföljdssystemet

13. Ytterligare medel till LVU-placeringar (Lagen om vård av unga)

14. Fler platser inom ungdomsvården med förbättrad kvalitet

15. Skärp straffen för den som rekryterar unga till kriminalitet

16. Skärp straffen för brott kopplade till kriminella uppgörelser

17. Skärpta straff för vapen- och sprängmedelsbrott

18. Skärp straffen för den som överlåter narkotika till andra

19. Koppla villkorlig frigivning till deltagande i återfallsförebyggande åtgärder

20. Inför påföljden ungdomsövervakning med hemarrest under helger och så kallad fotboja

21. Straffansvar för falska uppgifter i polisförhör utreds

22. Utred system med kronvittnen

23. Höj minimistraffen för övergrepp i rättssak kraftigt

24. Utred höjning av straff för mened samt skyddande av brottsling

25. Se över skyddet av och stödet till vittnen och deras anhöriga, och utred anonyma vittnen

26. Förstärk vittnesskyddsprogrammet

27. Trygghetsberedning

28. Satsa långsiktigt på skolor och socialtjänst i socialt utsatta områden

29. Socialtjänsten måste kunna gripa in tidigare och i fler situationer (s.k. ”mellantvång”)

30. Socialtjänst på kvällar och helger i socialt utsatta områden, samt sociala insatsgrupper

31. Lagstifta om brottsförebyggande ansvar för kommuner

32. Samordnade insatser för barn och unga i riskzon

33. Inför ett nationellt avhopparprogram

34. Effektivisera arbetet mot penningtvätt

Källa: Regeringen

Publicerad 23 September 2019 09:10