Per-Martin Svensson (M) förespråkar en gemensam front för alla involverade.

Per-Martin Svensson (M) förespråkar en gemensam front för alla involverade. Foto: André Kvist.

Ohållbar trafik genom byarna: "Frågan är när, inte om, en olycka inträffar"

Endast två av fem kör lagligt genom samhället

ÖSTERLEN.

Allt fler byar har uppmärksammat bekymret med ökad trafik och högre hastigheter genom samhällena. I Onslunda visar en mätning att 60 procent av fordonen framförs olagligt. Nu vill man kraftsamla för att Trafikverket ska lyssna.

Av
André Kvist

I flera byar på Österlen har invånare lagt märke till en tyngre trafik och en stor ökning. Samtidigt följs inte hastighetsreglerna, anser många invånare.

I Onslunda arrangerades på onsdagskvällen en träff med invånare, kommunpolis och representanter från kommunen. Här har man blivit djupt påverkad av trafiken genom samhället, framförallt på Lantmannavägen där det är 40 kilometer i timmen som råder.

För en månad sedan hölls ett allmänt bymöte och då startades en grupp som skulle ta upp problemet. Man lyckades även få hjälp av Motormännen för att genomföra en mätning vid ett övergångsställe i byn. Resultatet blev att 40.9 procent körde enligt lagen. Resterande körde för snabbt och hela 31,6 procent hade blivit bötfällda eller förlorat körkortet, detta under en timme och 45 minuter.

– Frågan är när, inte om, en olycka inträffar. Den senaste trafikmätningen (av Trafikverket) gjordes 2016 men på senare tid har det blivit mer och tyngre trafik. Varje dag är jag rädd att en olycka ska ske, säger Anki Magnusson, som är en av de drivande personerna.

Det är många ytterbyar som har liknande problem

På kvällens möte fanns kommunpolis Anna Hagenkötter på plats. Hon säger till de samlade invånarna att polisen gör vad de kan genom att synas och utföra trafikkontroller. Men sanningen är att andra ärenden prioriteras högre.

– Jag sitter inte på en lösning, det är bra att vi samlas och kan prata om detta. Så här ska det inte var! Polisen kan och försöker hålla kontroller och vara synliga, något som är lättare sagt än gjort, vi försöker i den mån vi kan. Det är många ytterbyar som har liknande problem och vi tar det på stort allvar, säger hon och råder invånare att inte agera dumdristigt själva.

Anki Magnusson har sitt café intill Lantmannvägen och räds varje dag att en olycka ska inträffa.

Anki Magnusson har sitt café intill Lantmannvägen och räds varje dag att en olycka ska inträffa. Foto: André Kvist.

Under mötets gång vädrades frustrationen som Onslundaborna känner. Men det var inte bara byn som var representerad, även personer från Smedstorp, Borrby och Östra Hoby var på plats.

– Vi har ett gemensamt problem och jag tror det finns fördelar att agera tillsammans. Att folk kör för fort är en trafiksäkerhetsfråga, miljöfråga och en sanitär olägenhet skulle jag säga med tanke på bullret det orsakar, säger Johny Samuelsson från Borrby som lyft deras situation i medborgarförslag.

Två orsaker pekas ut som bovarna i dramat. Dels är det Lantmännens flytt från Ystad till Hammenhög vilket lett till tunga transporter på vägarna genom byar. Men även Trafikverkets nonchalanta attityd till privatpersoners och kommunernas vädjan om bättring. Det är Trafikverket som har ansvar för riksväg 11 som upplevs som det största bekymret här.

Att gå samman är enda vägen

Per-Martin Svensson (M), kommunstyrelsens ordförande i Tomelilla, medverkade vid stormötet. Han är väl bekant med att många byar ropar efter hjälp med trafiksituation. Det bästa rådet han kan ge är att alla samlas och gemensamt lägger fram sin krav, byalag, politiker och tjänstepersoner.

– Vi måste göra jobbet själva, jag känner att vi måste ta tag i detta här och nu. Att gå samman är enda vägen för att få Trafikverket att lyssna, namnlistor räcker inte. Onslunda, Esperöd, Tranås och alla andra byar måste gå samman och visa att det inte bara är politikerna som vill synas, säger Per-Martin Svensson.

– Samla in de åtgärder vi nämnt här och så trycker vi på kommunen in det till Trafikverket.

Kommunpolis Anna Hagenkötter utlovar sitt stöd och kommunens planeringsingenjör Håkan Berggren ämnar samla alla åsikter i en skrivelse till Trafikverket.

Kommunpolis Anna Hagenkötter utlovar sitt stöd och kommunens planeringsingenjör Håkan Berggren ämnar samla alla åsikter i en skrivelse till Trafikverket. Foto: André Kvist.

En kvinna från Östra Hoby berättar att byinvånaren fick nog. Vid fem tillfällen tog man morgonkaffet och tidningen utomhus och satte sig i vägen. Gensvaret lät inte vänta på sig, folk från hela landet har hört av sig.

– Det är våra barn vi vill skydda, och även de äldre som går över vägen, poängterar Anki.

Mötet avslutas med löften om att ta ett bredare gemensamt grepp om problemen. Frågan är nu lyft och alla parter är överens om att stötta varandra, nu ska man få med andra byar och få igång påtryckningar till förändring. Det verkar som en att gnistan blivit till en mindre låga och frågan är långtifrån över, den är bara i sin vagga.

Publicerad 22 September 2019 13:00