Nathalie Larsson, förälder, är initiativtagare till Skolmarschen i Trelleborg.

Nathalie Larsson, förälder, är initiativtagare till Skolmarschen i Trelleborg. Foto: Privat

Marsch mot nedskärningar i skolan planeras: "Det är kris och vi måste reagera"

Anordnas på flera håll i landet

TRELLEBORG.

Den 13 oktober anordnas en protestmarsch mot nedskärningarna i skolan. Under hela helgen går både lärare, fritidspedagoger och föräldrar i marscher på flera olika orter runt om i Sverige. I Trelleborg var det föräldern Nathalie Nilsson som tog initiativet att vara med.

– Jag har en pojke som går i skolan och jag tänker på hans framtid. Jag vill kämpa för honom och alla andra barn så de får en skola som ger dem vad de behöver, säger Nathalie Nilsson.

Hon gick med i Skolföräldraupproret och fick med sig några andra föräldrar också. Nu arrangerar de skolmarschen som går av stapeln den 13 oktober i Trelleborg. Samling sker på Gamla torg klockan 13.30 och tanken är att man ska marschera i centrum för att avsluta på Rådhustorget.

Marschen riktar sig till både kommunpolitiker och politiker på riksplan.

– Framför allt vill vi uppmana de kommunala politikerna att vara ärliga och inte gömma nedskärningar och besparingar under ord som effektiviseringar i budgeten. Det är svårt som det är att förstå, säger Nathalie Nilsson.

Hittills är marscher i Stockholm, Göteborg, Växjö, Trelleborg, Piteå, Malmö och Lund klara. Fler grupper väntas komma i gång i Norrköping, Jönköping, Mora och Falun. Fler förväntas tillkomma. Bakom marscherna finns Lärarupproret, Skolledarupproret, Fritidshemsupproret, Syvupproret och Skolföräldrarupproret.

– Det är kris och vi måste reagera, så vi hoppas att många ansluter sig, hittills har ungefär 300 perosner anmält intresse, säger Nathalie Larsson.

Skolmarschen

Alla som går Skolmarschen har enats under ett par uppmaningar. Bland de uppmaningar som Skolmarschen i Trelleborg kommer att ge kommunpolitikerna finns:

Stoppa nedskärningarna nu!

Ge oss bättre förutsättningar att kunna möta alla elevers behov!

Förbättra arbetsmiljön för elever och anställda!

Publicerad 21 September 2019 13:00