De flesta katterna behövde vård, bland annat för ögoninfektioner. Katterna på bilden har inget med händelsen att göra.

De flesta katterna behövde vård, bland annat för ögoninfektioner. Katterna på bilden har inget med händelsen att göra. Foto: Adobe Stock.

Kattkoloni omhändertas – död unge hittades på ovanvåningen

"Majoriteten av katter är i behov av veterinärvård"

SYDOST.

En kattägare i en mindre ort i Sjöbo kommun får sina 19 katter omhändertagna av länsstyrelsen. I ett annat ärende har man hittat tre ungkatter hos en person som har haft djurförbud i över fyra år.

Av
André Kvist

En kvinna i 50-årsålder får nu se sina katter omhändertagna av Länsstyrelsen i Skåne. Vid en kontroll hittades hela 15 vuxna katter och fyra kattungar. Bedömningen är att miljön är oacceptabel, mätningar visar på hög halt av ammoniak.

"Majoriteten av katterna är i behov av veterinärvård då de uppvisar symptom på snuva, diarré och ögoninfektioner."

Några kattungar kan knappt öppna sina ögon och en unge hittades död på ovanvåningen. Djurskyddspersonalen anser att katterna är utsatta för lidande och bedömer det som utsiktslöst att lidandet blir avhjälpt. Ur djurskyddssynpunkt är det nödvändigt att omhänderta katterna.

Ägarna har uppgett att hen vill behålla ett par stycken.

Ytterligare ett omhändertagande har nyligen skett på en mindre ort i Simrishamns kommun. Det gäller tre ungkatter, varav den ena är några månader gammal. Ägaren har djurförbud sedan 2015 och är förbjuden att äga eller ha hand om djur. Hen vill att katterna ska placeras hos personer som ta väl hand om dem.

Publicerad 21 September 2019 13:00