Kristina Björkman, Therese Eriksson, Christian Svensson och Håkan Björkman framför Djurslövsmarken.

Kristina Björkman, Therese Eriksson, Christian Svensson och Håkan Björkman framför Djurslövsmarken. Foto: Lena Karlsson

Uppmanades lämna synpunkter mot industri – politikerna hade redan bestämt sig

”Vi känner oss överkörda”

STAFFANSTORP.

I september presenterades den nya översiktsplanen ”Framtidens kommun-Livsoas 2039” för kommuninvånarna. En av dem som besökte ett av samrådsmötena är Therese Eriksson i Särslöv. Hon reagerade på att det fanns en ny industritomt i den nya översiktsplanen.

Av
Lena Karlsson

– Jag framförde mina synpunkter på samrådsmötet. Då blev jag hänvisad till att lämna in dem skriftligt i en brevlåda, så att de sedan kunde gå igenom allas synpunkter.

Kristina Björkman, Therese Eriksson, Håkan Björkman och Christian Svensson vill bevara jordbruksmarken på andra sidan vägen.

Kristina Björkman, Therese Eriksson, Håkan Björkman och Christian Svensson vill bevara jordbruksmarken på andra sidan vägen. Foto: Lena Karlsson

Sagt och gjort. Therese Eriksson skrev ihop sina synpunkter och lämnade in dem. Av en händelse fick hon reda på att kommunstyrelsen redan samma kväll skulle fatta beslut om ett markanvisningsavtal med Kronoslätt Invest AB för just den mark hon hade synpunkter på.

– De hade detta möte bara tre timmar efter att jag lämnat in mina synpunkter. Det får mig att starkt tvivla på den demokratiska processen. Vad är det för mening med att jag lämnar in mina synpunkter när kommunen redan har bestämt sig?

Delar av den så kallade Djurslövsmarken vid Kronoslätt och Microsofts nya datacentral.

Delar av den så kallade Djurslövsmarken vid Kronoslätt och Microsofts nya datacentral. Foto: Lena Karlsson

Ett argument mot att den så kallade Djurslövsmarken, som ligger bredvid Microsofts nya datacentral, planeras bli industrimark är att det skulle förstöra åkermarken.

– Kommunen nämner själva att jordbruksmarken ska värdesättas och skriver att det är Skånes och världens bästa mark, säger Therees Eriksson.

– Det är den bästa jordbruksmarken som man inte kan få tillbaka efter att man byggt industrier på den. Lantbrukaren som brukar marken idag, har den verksamheten inget värde? säger hennes sambo Christian Svensson.

De får medhåll av Håkan och Kristina Björkman som bor och bedriver jordbruk på åkrarna bredvid den planerade industrimarken.

– Vi känner överkörda. Vi är inte emot utveckling, men vi tror att det finns andra lösningar än att använda värdefull jordbruksmark. Det finns oanvänd industrimark och lokaler som kan användas för ny industri igen, säger Håkan Björkman.

– Ja, på så vis behöver man inte förstöra värdefull jordbruksmark. För den är ju redan förstörd genom att ha använts till annan industri redan, fyller Christian Svensson i.

Alla fyra tycker att den nya industritomten rimmar illa med de vackra orden i översiktsplanen om att bevara natur- och kulturvärdena i kommunen.

– Det verkar bara gälla för oss kommuninvånare, men inte för kommunen själv. När en privatperson i området ansökte om bygglov fick han avslag med hänsyn till just dessa värden, säger Therese Eriksson.

Håkan och Kristina Björkman är inte förtjusta i att få en industri som granne.

– Det kommer att förstöra boendemiljön med störningar med buller och ljus. Det stör den biologiska mångfalden.

En annan sak som de boende reagerar på är att det finns ett grönt rekreationsområde i närheten. Kolbörra Mossa på andra sidan byvägenäven som även denden omnämns som något som ska värdesättas i översiktsplanen.

– Vem vill ha en industritomt precis bredvid ett rekreationsområde? Kommunens ord blir inte trovärdiga. Dessutom ligger scoutgården inklämd i industriområdet. Deras verksamhet bygger ju på att vara ute i naturen, säger Christian Svensson.

– Jag ifrågasätter starkt den demokratiska processen i detta. Den här gången är det våra byar som drabbas. Men vad säger att industrimarken tar slut här? Är det Tottarps by som står näst på tur? eller Tirup? säger Therese.

Publicerad 18 September 2019 00:00