Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) är kritiska till de lex Maria-anmälningar och bristen på vårdutredningar i regioner och kommuner. I Halland är fem procent av alla anmälningar så undermåliga att de underkänns. I upp mot 40–50 procent av fallen måste IVO ta kontakt med anmälaren och kräva kompletteringar.

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) är kritiska till de lex Maria-anmälningar och bristen på vårdutredningar i regioner och kommuner. I Halland är fem procent av alla anmälningar så undermåliga att de underkänns. I upp mot 40–50 procent av fallen måste IVO ta kontakt med anmälaren och kräva kompletteringar. Fotomontage: Mostphotos

IVO: Undermåliga lex Maria-anmälningar

Kommuner och regioner kritiseras för brister i vårdutredningar

SVERIGE.

De tre senaste åren har svenska vårdgivare lämnat in över 230 lex Maria-anmälningar som är så undermåliga att de inte kan godkännas. Detta även efter att vårdgivaren har fått chans att komplettera utredningen. – Vi ser att det många gånger är stora brister i utredningarna, säger IVO-inspektören Kerstin Nilsson till Nyhetsbyrån Siren som sammanställt statistik från åren 2016–2018.

Av
Rickard Gustafsson

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar årligen över 2 000 lex Maria-anmälningar från vårdgivare i regioner och kommuner. Anmälningarna som rör de allvarligaste vårdskadorna ska alltid innehålla en utredning av händelsen och de flesta av dessa utredningar godkänns alltså av IVO.

Drygt tre procent lever i slutändan inte upp till lagstiftningens krav men enligt Kerstin Nilsson, inspektör på IVO, är siffrorna en sanning med modifikation.

Resultatet visar inte att vårdgivarna sköter sitt utredningsansvar.

– Siffrorna säger inget om hur ofta vi har behövt begära kompletteringar eller åka ut på inspektion. Det tar ganska lång tid innan vi bedömer att vi måste stänga ner en utredning och öppna en verksamhetstillsyn, säger hon till Nyhetsbyrån Siren.

Många gånger brister vårdgivaren i att verkligen titta på de bakomliggande orsakerna.

Om vårdgivarens utredning inte är tillräckligt utförlig tar IVO kontakt med anmälaren för att förklara vad som behöver kompletteras.

Kerstin Nilsson uppskattar att detta sker i så många som 40–50 procent av fallen.

– Många gånger brister vårdgivaren i att verkligen titta på de bakomliggande orsakerna. Man kanske inte har frågat sig varför personalen till exempel inte följde rutinerna. Det kanske berodde på stress eller att personalen inte hade förutsättningar på något annat sätt, säger hon.

Statistiken över lex Maria-anmälningar är jämförbar tre år tillbaka. Under dessa år var det i Jämtlands län bara en av totalt 125 anmälningar som underkändes. Region Gotland var procentuellt sett sämst i landet med sina fyra underkända utredningar på de 45 anmälningar som bedömdes under de tre åren.

Det som anmäls enligt lex Maria är de allvarligaste fallen. Tyvärr ser vi alltför ofta att lärdomarna av händelserna inte alltid sprids i verksamheten.

Hennes sammantagna bedömning är att lex Maria-bestämmelserna alltjämt fyller en viktig funktion.

– Det är framförallt viktigt att vårdgivarna utreder vad som har gått fel när en patient har drabbats av en vårdskada eller om det funnits risk för vårdskada och lär sig av händelsen. Det som anmäls enligt lex Maria är de allvarligaste fallen. Tyvärr ser vi alltför ofta att lärdomarna av händelserna inte alltid sprids i verksamheten, säger Kerstin Nilsson.

Publicerad 18 September 2019 00:00