När flickan inte fått träffa en läkare eller fått annan hjälp av Bup i Malmö på drygt 400 dagar gjorde föräldrarna en anmälan till Ivo. Fotot är taget i ett annat sammanhang. Genrebild.

När flickan inte fått träffa en läkare eller fått annan hjälp av Bup i Malmö på drygt 400 dagar gjorde föräldrarna en anmälan till Ivo. Fotot är taget i ett annat sammanhang. Genrebild. Foto: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen

Djupt deprimerad nioåring fick ingen hjälp på 400 dagar

Föräldrarna möttes av en telefonsvarare varje gång de ringde

MALMÖ.

En nioårig flicka med självmordstankar fick vänta i över ett år på hjälp av Bup i Malmö, trots att vårdgarantin är på 90 dagar. Detta enligt föräldrarnas anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Nioåringen har adhd och enligt föräldrarna har hon varit haft självskadebeteende, varit deprimerad och även uttryckt självmordstankar. Flickan fick sin adhd-diagnos hösten 2017 och när hon inte fått träffa en läkare eller fått annan hjälp av Bup i Malmö på drygt 400 dagar gjorde föräldrarna en anmälan till Ivo.

– Hennes mående har eskalerat och blivit värre och värre, hon får många explosiva utbrott, har sömnproblem, dragit av sig alla ögonfransar och blivit deprimerad. De senaste månaderna pratar hon om att hon inte vill leva längre, skriver de i sin anmälan.

Varje gång de ringt, allt oftare ju mer ohållbar situationen blev, till Bup har de mötts av en telefonsvarare där de fått framföra sitt ärende, enligt anmälan.

– Sedan har vi fått ett kort sms tillbaka att detta ska tas upp på nästa möte och nu senast att en teamledare ska kontakta oss, vilket aldrig sker. Så här får det inte gå till inom vården och barn- och ungdomspsykiatrin!, skriver de i anmälan.

Ivo har inte kunnat klarlägga om föräldrarnas påstående om den långa väntetiden stämmer, men öppnar ett tillsynsärende med anledning av bristerna i tillgänglighet som framkommit i det här ärendet och i flera andra. ” Ivo ser allvarligt på att patienten inte kunnat erbjudas en läkarbehandling för ställningstagande till läkemedelsbehandling för sömnsvårigheter och adhd”, skriver myndigheten.

Enligt Ivo:s utredning gjorde ansvarig psykolog ett försök att kontakta föräldrarna, men lyckades inte nå dem. Det framgår också att barnet inte kunde påbörja läkemedelsbehandling mot adhd på grund av att verksamheten saknade en medicinskt ansvarig överläkare och även har brist på specialistsjuksköterskor. Ivo kritiserar även Bup för att det saknas information i patientjournalen om vilka kontakter föräldrarna tagit och vilken information som lämnats till dem.

Publicerad 04 September 2019 09:31