Åsa Ekstrand (M) poängterar att det handlar om att skicka en signal om var politikerna står i frågan.

Åsa Ekstrand (M) poängterar att det handlar om att skicka en signal om var politikerna står i frågan. Foto: Adobe Stock/Privat

Kommunen tog ställning mot slöja i skolan – så har det gått

Ett ställningstagande utan sanktioner

STAFFANSTORP.

I samband med att Staffanstorps kommun skulle anta en ny integrationsplan blev det stor uppmärksamhet kring slöjförbud i skolan. Utbildningsförvaltningen efterfrågade då ett direktiv på hur detta skulle efterlevas ute på skolorna.

Av
Lena Karlsson

Beslutet från kommunstyrelsen kom i samband med att den nya integrationsplanen antogs i juni.

– Vi ville ha ett direktiv om hur vi skulle förhålla oss till beslutet och det har vi nu fått. Där framgår tydligt att det inte kommer att bli några sanktioner om en elev kommer till skolan med huvudduk, säger utbildningschef Krister Åkesson.

Så du är nöjd med beslutet?

– Jag är nöjd med att det är ett tydligt direktiv, men det är inte min sak som tjänsteman att ta ställning i sakfrågan. Det lämnar jag till politiken.

Till Sydsvenskan uppger utbildningsnämndens ordförande Åsa Ekstrand (M) att beslutet inte kommer att få några konsekvenser i praktiken. Det som eventuellt skulle kunna ske är att skolan pratar med föräldrarna, något som dock är upp till skolan.

– Det viktiga för oss är att visa vår ståndpunkt i den här frågan. Vi vill skicka ut signaler om att vi värnar barns rätt att vara barn, att vi motsätter oss den här sexualiseringen av barn som vi menar att huvudduken innebär.

På Sydsvenskans fråga om hur det kommer sig att det inte blir några konsekvenser svarar Åsa Ekstrand:

– Vi kan ju inte stifta lagar, därför är det en riktlinje och inte ett förbud.

Direktivet

”I Staffanstorps kommun accepteras inte huvudduk på barn i kommunal förskola och grundskola upp till åk 6. Detta är kommunens ställningstagande, inte ett förbud. Om en elev kommer i huvudduk till skolan vidtas inga sanktioner.”

Publicerad 25 August 2019 00:00