Skånes befolkning kommer öka drastiskt de närmsta tio åren.

Skånes befolkning kommer öka drastiskt de närmsta tio åren. Foto: Adobe Stock

Skåningarna blir fler och fler – 1,5 miljoner invånare om tio år

80-plussarna den grupp som förväntas öka allra mest

BEFOLKNING. Skånes befolkning kommer att fortsätta öka och om tio år beräknas 1,5 miljoner människor bo här. Störst ökning förväntas ske i de västliga delarna men även de östliga kommer att få allt fler invånare.

Av
John Nordh

Idag har Skåne drygt 1,3 miljoner invånare. Enligt den senaste befolkningsprognosen från Region Skåne, som sträcker sig fram till 2027, kommer siffran då att ligga på runt 1,4 miljoner. Ökningen består framför allt av nyinflyttade personer och nyfödda barn.

– Framför allt beror det på att den stora kullen av 90-talister har börjat komma upp i barnafödande ålder, säger Tobias Fagerberg, samhällsanalytiker på Region Skåne.

Han arbetar nu med en ny befolkningsprognos som blir offentlig under hösten. Den kommer i stora drag likna den senaste prognosen. Enligt beräkningarna kommer Skåne ha 1,5 miljoner invånare om tio år.

– Troligtvis kommer den nya prognosen ligga lite lägre jämfört med den gamla eftersom invandringen kommer att minska enligt prognoser från Migrationsverket, säger Tobias Fagerberg.

Prognosen visar ändå på en stark befolkningsökning för Skåne de kommande tio åren. Hur det kommer att se ut ännu längre in i framtiden vågar han inte gissa på. Högst troligt är dock att Skånes befolkning kommer att fortsätta öka även efter år 2029, precis som den har gjort i många år.

– Men tittar vi historiskt så finns det faktorer som kan påverka ökningen. Till exempel så kan vi se att befolkningsutvecklingen följer utvecklingen av konjunkturen. Är framtidstron inte lika hög så är vi kanske inte längre lika intresserade av att skaffa barn och är det lågkonjunktur så kanske man väljer att plugga istället för att jobba och skjuter då upp barnafödandet, förklarar Tobias Fagerberg.

Framför allt är det äldre barn och personer i åldrarna 80 år och äldre som beräknas öka mest i Skåne under de kommande tio åren. Förklaringen? Babyboomen som rådde under 1940- och 1990-talen.

– 80-plussarna är den andel av befolkningen som kommer att öka allra mest. Enligt vår prognos med 40 procent. Den näst största gruppen, 0 till 19-åringar, ökar med 13 procent, säger Tobias Fagerberg.

Samtliga delar av Skåne förväntas att få fler invånare. Ökningen kommer dock inte vara lika stor i den östliga delen som i den västliga.

– 50 procent av Skånes befolkning bor i den sydvästra delen idag och eftersom det bor fler där blir också ökningen större. Det hör också ihop med allt fler kommer att flytta till storstäderna Malmö, Helsingborg och Lund och de ligger alla på den västliga sidan, säger Tobias Fagerberg.

Det blir större och större skillnader i befolkningsmängden mellan städerna och landsbygden. Kommer någon bo kvar på landsbygden år 2050?

– Det tror jag absolut. Jag har svårt att tro att alla flyttar. Det kan också gå i vågor såsom det har gjort tidigare i historien med den gröna vågen till exempel.

Publicerad 13 August 2019 00:00