De två lantbrukarna får nu totalt djurförbud och tillåts inte att ha några djur. OBS! Bilden är från ett annat sammanhang.

De två lantbrukarna får nu totalt djurförbud och tillåts inte att ha några djur. OBS! Bilden är från ett annat sammanhang. Foto: Adobe Stock

Bönder får djurförbud efter år av bristande djurhållning

Har tre veckor på sig att göra sig av med sina djur

HÖRBY.

Länsstyrelsen fick i januari 2014 in en anmälan om bristande djurhållning på en gård utanför Hörby. Sedan dess har myndigheten gjort flera oanmälda kontroller på gården. Eftersom problemen kvarstått får två lantbrukare nu djurförbud.

Av
Anja Degerholm

Anmälan gällde nötkreatur och skaderisker i djurens hagar. Vid en oanmäld kontroll i december 2014 konstaterade länsstyrelsen bland annat att det fanns skaderisker för djuren och att rengöringen inomhus var eftersatt.

Efter den första kontrollen har en antal ytterligare oanmälda kontroller gjorts och länsstyrelsen har vid två tillfällen riktat förelägganden mot lantbrukarna. Bristerna har även handlat om till exempel smutsiga djur, avsaknad av rent och torrt strö att ligga på, djur som varit under normalt hull samt djur som varit i behov av vård hos veterinär.

Trots detta har bristerna antingen inte åtgärdats alls eller så har problemen återkommit. Den senaste kontrollen gjordes i februari i år. Då var två djur i behov av veterinärvård, flera djur var "oacceptabelt smutsiga", skaderiskerna fanns kvar och det saknades rena liggytor för djuren.

Därför utfärdade länsstyrelsen nyligen totalt djurförbud för de två lantbrukarna. Det innebär att de inte får ha några djur över huvud taget. Beslutet gäller även tills vidare och med omedelbar verkan, och inte tills överklagandetiden löpt ut vilket ofta är fallet. De har tre veckor på sig att göra sig av med sina djur.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att de två lantbrukarna allvarligt försummat tillsynen och vården om djuren. En av dem har dessutom misshandlat sin hund fysiskt, detta är ännu en grund för djurförbudet. Enligt länsstyrelsen saknar de två "förmåga eller vilja att ha hand om djur i enlighet med djurskyddslagstiftningen".

Publicerad 13 August 2019 09:53