Skånes universitetssjukhus i Malmö får kritk för bristfällig information efter en IVO-anmälan från anhöriga.

Skånes universitetssjukhus i Malmö får kritk för bristfällig information efter en IVO-anmälan från anhöriga. Foto: Arkiv/Adobe Stock

Fick ingen information om svårt sjuk anhörig: "Ska hämta mina barn på dagis"

Sjukhuset kritiseras för stora brister

MALMÖ. Kvinnan var akut sjuk när hon kom in till sjukhuset i Malmö. Trots det fick de anhöriga ingen information om hennes tillstånd eller att läkaren beslutat om att avstå från livräddande insatser. Ett par dygn senare avled kvinnan. ”De verkade inte ha något större intresse av hennes fall”, skriver en anhörig i sin anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Händelsen inträffade för drygt två år sedan. Kvinnan led av den kroniska lungsjukdomen KOL och fördes till sjukhuset i Malmö med hjärtsvikt och snabbt förmaksflimmer.

Hon behandlades med olika läkemedel och lades sedan in på akutavdelningen. Samtidigt fattades beslut om inte sätta in vare sig hjärt- och lungräddning eller intensivvård – utan att de anhöriga fick reda på något.

Dagen därpå fick de anhöriga tag på en läkare som enligt anmälan endast berättade att kvinnan skulle flyttas till en medicinavdelning. Av samma anmälan framgår också att läkaren var sen och meddelade att ”om tolv minuter ska jag hämta mina barn på dagis”.

Efter ett dygn på den nya avdelningen blev kvinnan sämre igen. De anhöriga krävde då att hon skulle flyttas tillbaka till akutavdelningen, men kort därpå avled kvinnan.

”Informationen till oss anhöriga var mycket dålig i alla led, ja faktiskt obefintlig. Ingen på AVA (akutvårdsavdelningen reds anm.) berättade någonting om varför mamma var sjuk, eller vad hon led av. De verkade inte ha något större intresse av hennes fall”, står det att läsa i anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

De anhöriga reagerar också på att kvinnan flyttades till en så kallad undervisningsavdelning där läkarna och sjuksköterskorna var under utbildning.

IVO riktar kritik mot sjukvården eftersom informationen till patienten och närstående var bristfällig. Något som styrks av att det helt saknas uppgifter i journalen om att någon information lämnats.

När det gäller beslutet att flytta den svårt sjuka kvinnan till en undervisningsavdelning slipper sjukhuset däremot kritik.

”IVO bedömer att patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet har tillgodosetts och att det funnits den personal som behövts för att kunna ge en god vård. Detta även om patienten vårdades av flera hälso- och sjukvårdspersonal och av studenter under handledning”, står det att läsa.

Beslutet att avstå från livräddande vård har behandlats i en tidigare utredning. Även där slipper vården kritik.

"Patientens medverkan innebär inte att patienten själv kan bestämma vilken vård som ska ges och kan aldrig innebära att kraven på att vården och behandlingen ska ske i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet eftersätts", skriver IVO i ett förtydligande.

Publicerad 12 August 2019 15:52