Kvinnan hade bara rätt till ett svenskt tiläggsbelopp, då barnbidraget är högre i Sverige.

Kvinnan hade bara rätt till ett svenskt tiläggsbelopp, då barnbidraget är högre i Sverige. Foto: Stock Adobe

Fick barnbidrag både i Sverige och Danmark i fem år

Krävs nu på 200 000 kronor

MALMÖ.

Försäkringskassan kräver att en kvinna ska betala tillbaka nästan 200 000 kr, som hon fått för mycket i barnbidrag och flerbarnstillägg under fem år. Under samma period har hon fått barnbidrag i Danmark.

Försäkringskassan slutade betala ut barnbidrag och flerbarnstillägg till kvinnan i april 2018, då kvinnan och hennes familj utvandrat till Danmark månaden innan. Ett halvår senare kom det till Försäkringskassans kännedom att kvinnan fått så kallade familjeförmåner, det vill säga bidrag för barn, i Danmark sedan februari 2013. Något som kvinnan inte anmält till Försäkringskassan.

Kvinnan hävdade att hon inte visste att det betalas ut ersättning i Danmark. Det är först nu som hennes man bekräftat det. Försäkringskassan skriver i sitt beslut: ”Du har haft rätt till barnbidrag från Sverige eftersom du varit bosatt i Sverige med barnen, men eftersom du och barnens pappa arbetar i Danmark så är det Danmark som i första hand ska utbetala barnbidrag för barnen. Det finns dock rätt till mellanskillnadsbelopp eftersom förmånerna i Sverige är högre än det som utbetalas från Danmark”. Kvinnan har därmed bara rätt till ett tilläggsbelopp från Sverige.

Försäkringskassan kräver därför att kvinnan betalar tillbaka 191 895 kronor.

Publicerad 04 August 2019 00:00