Barnrättsorganisationen Maskrosbarn konstaterar i en ny studie att hela 89 procent av de tillfrågade lärarna på sommarlovet oroar sig för elever de vet har svåra hemförhållanden.

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn konstaterar i en ny studie att hela 89 procent av de tillfrågade lärarna på sommarlovet oroar sig för elever de vet har svåra hemförhållanden. Foto: Ritzau Scanpix

9 av 10 lärare oroar sig för sina elever under sommarlovet

Nästan hälften av eleverna har funderat på att hoppa av

SVERIGE. Barnrättsorganisationen Maskrosbarn konstaterar i en ny studie att hela 89 procent av de tillfrågade lärarna på sommarlovet oroar sig för elever de vet har svåra hemförhållanden.

Av
Cesar Fältskär

Maskrosbarn konstaterar, i en studie där 1 046 elever och 1 080 skolpersonal svarat, att barn med svåra hemförhållanden i mycket högre utsträckning än andra elever går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Hela 26 procent av elever som har en förälder med alhoholmissbruk, psykiska problem eller som brukar våld i hemmet får ingen gymnasiebehörighet, mer än dubbelt så många som barn i genomsnitt i landet.

Lärarna säger sig ha svårt att identifiera barnen, hela 64 procent uppger detta, samtidigt som i genomsnitt sex barn i varje klass på gymnasiet och i grundskolan lever i hem med missbruk, våld och psykisk ohälsa. 28 procent av lärarna uppger samtidigt att de aldrig frågar om hemsituationen, trots samtal om elevhälsa och utveckling.

71 procent av eleverna med problem i hemmet uppger att det påverkar skolarbetet negativt, och nästan hälften av barnen säger att de har funderat på att hoppa av skolan helt.

Bristen på kunskap bland lärarna är också ett problem. En tredjedel av alla lärare uppger att de aldrig tar upp ämnet kring problematiken med svåra hemförhållanden i skolan, men 28 procent säger att de tycker att det ska finnas med i läroplanen.

Publicerad 20 July 2019 00:00