"Fler börjar se att vi även behöver arbeta med kärnan till problemet för att minska våldet och på så sätt hjälpa de utsatta", säger Christina Ericson projektledare för "Välj att sluta". Foto. Adobe Stock

Numret dit våldsutövarna kan vända sig: "Måste arbeta med kärnan till problemet"

"Vi hoppas att stödlinjen kan bli nationell"

VÅLD I NÄRA RELATIONER. Våld inom nära relationer kan drabba människor fysiskt, psykiskt och sexuellt. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsätts för hot och våld över hela landet. Nu testar länsstyrelsen i Skåne och Stockholm även att utveckla en hjälplinje för våldsutövaren.

Av
Maja Wiezell

Linnea Bergqvist

– Jag tror att det finns en annan inställning till att ge stöd för dem som utövar våld idag. Fler börjar se att vi även behöver arbeta med kärnan till problemet för att minska våldet och på så sätt hjälpa de utsatta, berättar Christina Ericson som är projektledare för "Välj att sluta".

Länsstyrelsen i Skåne samarbetar med Länsstyrelsen Stockholm i regeringsuppdraget som är en ny satsning för att minska våld inom nära relationer. Pilotprojektet heter "Välj att sluta" och är en verksamhet som har utgångspunkt hos Länsstyrelsen i Stockholms län. Förslaget till utformningen av telefonlinjen finns i rapporten. ”Nationell telefonlinje för våldsutövare, en utredning av förutsättningar".

Telefonlinjen är tillgänglig för de som behöver hjälp sätta stopp sitt våldsamma beteende och bor i Stockholm eller Skåne. Den operativa verksamheten drivs av Manscentrum i Stockholm.

Verksamheten riktar sig i första hand till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i en nära relation. Orsaken till att det är en pilot är för att undersöka om detta är en hjälplinje som i framtiden kan lanseras i hela Sverige.

– Vi anser att linjen kan ge motivation för våldsutövarna att förändra sitt beteende eftersom det sällan finns en garanti för att den som slår slutar utan att den får stöd och behandling, berättar Christina Ericson.

Det finns en önskan att stödlinjen ska bli nationell och inte bara finnas tillgänglig i Skåne och Stockholm. Christina Ericson säger att både utövare och utsatta ringt sedan projektet startade och menar att det är viktigt att ge hjälp tidigt.

– Vi anser att det är nödvändigt att gripa in redan innan våldet eskalerar, förklarar Christina Ericson.

Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män landet över. Enligt Länsstyrelsens siffor är förövaren i majoriteten av fallen en man, men "Välj att sluta" riktar dig inte bara till män – utan till alla som känner sig drabbade. Den nationella strategin att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor är en del av regeringens jämställdhetspolitiska mål. I strategin finns ett fokus på att stärka skydd för våldsutsatta, men också på utövarens delaktighet och ansvar för att stoppa våldet.

Är du en våldsutövare? Ring dygnet runt på: 020-555 666

Blir du utsatt för psykiskt eller psykiskt våld?

Ring kvinnofridslinjen dygnet runt på: 020-50 50 50

Ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.

Publicerad 10 July 2019 13:29