Barnet värden ökade stegrande efter den höga dosen, genrebild.

Barnet värden ökade stegrande efter den höga dosen, genrebild. Foto: Zeren Yasa/Mostphotos.

Nyfött barn fick en tio gånger för hög medicindos

Orsaken var hög arbetsbelastning

LUND.

En nyfödd vid neonatalavdelningen på Skånes universitetssjukhus i Lund fick en tio gånger för hög dos av medicin. Nu anmäls händelsen enligt lex Maria.

Av
André Kvist

Barnet behandlades intravenöst och vid ett tillfälle fick hen en tio gånger för hög dos av epilepsimedicin. Konsekvensen var en "övergående måttlig stegring av leverprover", står det i anmälan.

Händelsen anmäls till lex Maria på grund av risk för allvarlig vårdskada. Orsaken till att det inträffade bedöms vara bristande rutiner vid hög arbetsbelastning och bristande stöd i läkemedelsmodul.

För att det inte ska ske igen har man sett över sina rutiner, samt deltar i arbetet med att öka läkemedelssäkerhet i en ny digital läkemedelsmodul. Barnet klarade sig utan långvariga komplikationer.

Publicerad 04 July 2019 10:24