Ett apotek ifrågasatte recept som tandläkaren skrivit ut och då uppdagades den bristande förskrivningen.

Ett apotek ifrågasatte recept som tandläkaren skrivit ut och då uppdagades den bristande förskrivningen. Foto: Mostphotos.

Erfaren tandläkare agerade läkare – skrev ut narkotikaklassade tabletter

"De identifierade bristerna är både omfattande och påtagliga"

SJÖBO.

En tandläkare får lämna sin anställning efter att det uppdagats att hen skrivit ut läkemedel till en privatperson 17 gånger under två år. Trots att personen har inte en enda gång har besökt en klinik.

Av
André Kvist

Tandläkaren har under många år varit verksam inom Folktandvården i Sjöbo kommun. När ett apotek hörd av sig med frågor om ett förskrivet recept avslöjades vad som har pågått. Patientjournalen till den person som försökte hämta ut läkemedel öppnades och då visade det sig att personen inte hade besökt kliniken.

Inom kort visade det sig att denna person hade fått flera recept förskrivna utan att någon gång ha besökt Folktandvården Skåne, varken i Sjöbo eller på annan ort.

Den utredning som följde med misstanke om felaktig läkemedelsförskrivning visade att hela 17 recept hade skrivit ut under de senaste två åren. Samtliga till samma person och av samma tandläkare. Bland annat hade tabletter mot bihåleinflammation och 400 tabletter av det narkotikaklassade läkemedlet Citodon skrivits ut.

Enligt Läkemedelsverket får tandläkare förskriva läkemedel för behandling och förebyggande av sjukdomar i eller på tänderna eller angränsande vävnader. Men en del av de förskrivna recepten ligger inte inom tandläkarnas ansvarsområde och "patienten" hade aldrig ens besökt en klinik.

Den interna utredningen som gjorts har nu rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg. Där fastslår man att det skett "allvarliga brister i läkemedelsförskrivningen". Läkemedel har förskrivits på fel indikation, med fel dos och med felaktigt val av preparat.

"Sammantaget är de identifierade bristerna både omfattande och påtagliga".

Tandläkaren har nyligen fått lämna sin anställning efter det granskningen avslöjat. Fallet har inte omständigheter som utgör grund för att anmäla enligt Lex Maria.

Publicerad 02 July 2019 11:26