Gunilla Samuelsson och Magnus Brulin går ner till busshållplatsen i Mjöhult varje morgon för att se till att alla barn kommer på bussarna ordentligt. De är oroade över situationen och menar att säkerhetstänket för skolbarn i vanlig linjetrafik behöver ses över.

Gunilla Samuelsson och Magnus Brulin går ner till busshållplatsen i Mjöhult varje morgon för att se till att alla barn kommer på bussarna ordentligt. De är oroade över situationen och menar att säkerhetstänket för skolbarn i vanlig linjetrafik behöver ses över. Foto: Lotta Venhagen

Ohållbar situation på skolbarnens bussar – föräldrar oroade

"Det känns som om säkerheten för de här barnen inte är lika viktig "

MJÖHULT.

Bussar som inte kommer, bristande kommunikation och oro för barnens säkerhet. Flera föräldrar, vars barn tar busslinje 224 till och från Jonstorps skola, är frustrerade över situationen och känner att de inte blir tagna på allvar.

Av
Lotta Venhagen

Strax innan halv åtta på morgnarna är det hektiskt vid busshållplatsen i Mjöhult. Under terminerna hoppar 20-30 barn i åldern 6-15 år på här för att ta sig till Jonstorps skola med linje 224.

Detta är inte en skolbuss utan en ordinarie buss som ingår i Skånetrafikens linjetrafik sedan 2013 då kommunen såg över sin skolskjutstrafik och bestämde sig för att samordna den med kollektivtrafiken.

Gunilla Samuelsson och Magnus Brulin har barn på skolan som åker buss. De följer dagligen med till busshållplatsen för att se till att allt flyter på och är oroade över vad de ser.

– Vid ett tillfälle ställde sig den gröna bussen, som ska gå senare, framför den gula som barnen ska åka till skolan. När alla barnen började röra sig mot den bakre bussen knuffades en liten flicka i tumultet och höll på att hamna framför den gröna bussen, berättar Magnus Brulin och tillägger;

– Det behövs vuxna här absolut. Det är i princip nya chaufförer varje dag och vi får förklara vad som gäller om och om igen. Det går en extrabuss som ska stanna i Mjöhult och köra direkt till Jonstorp, men behövs den bussen på en annan linje så ryker den direkt har chaufförerna berättat för oss. När den inte kommer strular det till sig.

Svaren vi får känns löjliga, de tar inte vår oro på allvar.

De efterfrågar att chaufförerna får bättre information och en kortare utbildning i vad de ska tänka på när de kör barn till och från skolan samt ett större säkerhetstänk.

– Vi har även framfört att vi vill att chauffören ser till att alla barn har en sittplats och bältar sig. De kör i huvudsak skolbarn och det är inga orimliga krav vi har. Det känns som om säkerheten för de här barnen inte är lika viktig som för de barn som åker med de vita bussarna (de upphandlade skolbussarna reds. anm.), säger Gunilla Samuelsson.

Karin Grahn har också barn som åker buss till skolan och hon har vid flera tillfällen kontaktat både kommun och Skånetrafiken för att påtala bristerna.

– Jag vill poängtera att jag är positiv till linjebussarna, det är en landsbygdssatsning, men de fungerar inget vidare. Min upplevelse är att det brister i kommunikationen. Jag har försökt rota i det här, vem som är ansvarig för vad. Svaren vi får känns löjliga, de tar inte vår oro på allvar – varken Nobina eller Skånetrafiken men man tröttnar till slut på deras intetsägande svar.

Även när Lokaltidningen ringer visar det sig svårt att nysta ut vem som har ansvar för vad. Skolskjutsansvarig i kommunen är första kontakten vi tar, men då linje 224 inte är en skolbuss utan linjetrafik hänvisas vi vidare. Själva avtalet med Skånetrafiken gällande linje 224 har samhällsbyggnadsförvaltningen hand om. Det är ett trafiktillköpsavtal som upprättar ett antal extra tider på linjer som redan finns för att det ska passa med skolans tider och antal passagerare. Men i det tas inte någon hänsyn till att många skolbarn åker med linjen – till skillnad från upphandlingsavtalet med skolskjutstrafik där kommunen kan ställa helt andra krav. Ansvaret för passagerarna på linje 224 hamnar istället på Skånetrafiken som i sin tur för dialog med Nobina som är det ansvariga bussbolaget.

Daniel Pettersson, trafikutvecklare och ansvarig för regionbusstrafik i nordvästra Skåne, känner i sin tur en frustration över situationen och menar att Skånetrafiken genomfört flera åtgärder långt över vad deras avtal egentligen kräver.

– När vi fick indikationer på att föräldrarna inte känner sig trygga, då hade vi ett möte med kommunen där vi kom fram till att Nobina skulle komma ut med en buss till skolan och gå igenom hur man sätter sig och bältar sig. Skolpersonal har också engagerat sig i detta.

Trots att chaufförerna på linje 224 inte har något utökat ansvar har även de engagerat sig menar han.

– De har frångått sina vanliga arbetsrutiner och gått ut i bussen och sett till att alla är bältade. Mycket mer än så kan vi inte göra. Om kommunen vill ha med personal på bussturerna eller föräldrarna vill åka med ett tag så är det inga problem. Vi vill att det här ska funka.

I kontakten med Höganäs kommun hamnar vi till slut hos Anne Petäjäjärvi Johansson, administrativ chef på utbildningsförvaltningen. Hon konstaterar också att det är många parter inblandade i frågan och att det finns utrymme för förbättringar.

– Vi kan vara tydligare med var synpunkter ska komma in och självklart tar vi emot de som kommer om skolskjuts. Just vad det gäller linjetrafik är det varierande frågor som kommer in och därmed inte bara frågor som kan hanteras av oss på kommunen utan det måste ske i samverkan med andra huvudmän, men är det synpunkter om säkerhet tar vi emot dem.

Tyck till

Hur tycker du att skolskjuts genom linjetrafik fungerar? Skriv till redaktion.hoganas@lokaltidningen.se

Publicerad 23 June 2019 08:30