I förhör säger pojken att händelsen hade varit laglig i hans hemland och att ingen berättat att det är ett brott i Sverige. Bilden är ett montage.

I förhör säger pojken att händelsen hade varit laglig i hans hemland och att ingen berättat att det är ett brott i Sverige. Bilden är ett montage. Foto: Patrik Svedberg/Adobe Stock

Ensamkommande misstänks för våldtäkt på familjehemmets dotter

Trodde det var lagligt att tvinga henne till sex

SKÅNE.

En 17-årig ensamkommande pojke misstänks ha våldtagit dottern i det familjehem där han bodde. I förhör säger han att händelsen hade varit laglig i hans hemland och att ingen berättat att det är ett brott i Sverige.

Av
ANDERS G BERGQUIST

Domen om omhändertagande av 17-åringen enligt lagen om vård av unga är unik. Tingsrätten fick ta ställning till om pojken skulle tvångsomhändertas eller inte. Om de inte beslutat att omhänderta 17-åringen hade åklagaren istället häktat honom som på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt på barn.

Det var i april den misstänkta våldtäkten ägde rum i ett familjehem. I förhör har brottsoffret berättat att hon tvingats till sex av den ensamkommande flyktingen.

17-åringen erkänner att han har haft sex med den betydligt yngre flickan, men medger inte att det varit något brott. Han säger istället att det var något som "hände mellan två barn".

Att det skulle vara hans fel erkänner pojken inte alls.

" [NN] har medgett händelsen till viss del men uppgett att han inte känner till vad som gäller i landet vad gäller sex och samlevnad. Rektorer på skolorna är skyldiga att informera varje ensamkommande om vad som gäller beträffande sex och samlevnad i Sverige", förklarade han i förvaltningsrätten.

Där framkommer också att han i de boenden han har haft i Sverige har fått det tydligt förklarat för sig vilka regler som gäller för sexuella relationer i Sverige.

Pojken har enligt domen i förvaltningsrätten ingen förståelse för att han skulle behöva vara tvångsomhändertagen. Hans gode man pekar på att det går mycket bra för 17-åringen i skolan och att de framstegen riskerar att förstöras om pojken tvångsomhändertas. Den gode mannen hävdar att händelsen måste ha varit en engångsföreteelse och att det inte finns något behov av att tvångsomhänderta 17-åringen.

Förvaltningsrätten delar inte den inställningen, utan beslöt att 17-åringen skulle omhändertas med omedelbar verkan. I sinom tid kan 17-åringen komma att åtalas för våldtäkt mot barn.

I utredningen har också framkommit misstankar om att 17-åringen i själva verket är över 20, och då kommer straffet att bli längre. Omhändertagandet gäller i upp till sex månader.

Publicerad 20 June 2019 08:56