Skurups kommunhus.

Skurups kommunhus. Foto: Emma Brännman

Ensamkommande får inte stanna i kommunen efter 18-årsdagen

Noll personer berörs – ändå en kostnadsfråga enligt styret

SKURUP.

Ensamkommande som fyllt 18 år i väntan på asylbesked ska inte få stanna i Skurups kommun. Kommunstyrelsen och SD menar att det är en kostnadsfråga, trots att det för närvarande inte finns någon i kommunen som berörs av beslutet.

Av
Emma Brännman

För närvarande flyttas de asylsökande ungdomar som inte har något vårdbehov till Migrationsverket när de fyller 18 år. Under senaste fullmäktigemötet togs frågan att låta dem stanna i kommunen för att fullfölja sina gymnasiestudier upp, och röstades ner.

Samma fråga togs upp av fullmäktige redan för ett år sedan, och fick avslag även då. Anledningen till att den kom upp igen är att ett medborgarförslag och en tjänsteskrivelse har behandlats som två separata ärenden. Det senaste togs upp i januari men skickades på minoritetsåterremiss för utredning av hur många som berörs och vad kostnaden väntas bli om de stannar. Förvaltningen som utrett frågan menar att ungdomarna bör få stanna i kommunen och inte skickas till Migrationsverket.

Kommunstyrelsen ville dock gå på motsatt linje och kommunstyrelseordföranden Johan Bolinder (M) var först att ta till orda i fullmäktige.

– Vi har en ekonomisk ryggsäck i den här kommunen som dels består av kostnader relaterade till migration och integration under den senaste mandatperioden och här är ytterligare ett exempel på hur man vill utöka den ryggsäcken, som jag anser är helt oförsvarligt.

Lars Nyström (SD) höll med.

– Sverigedemokraterna är som bekant det mest ansvarskännande partiet när det gäller att försöka få stopp på massinvandringen. Kostnaderna för detta vet vi ju inte men det är säkert inte billigt i alla fall, sade han.

Den nya utredningen visar dock att det för närvarande inte finns någon under 18 år i kommunen som väntar på asylbesked.

– Enligt de uppgifter vi fått är det noll personer, så de kostnader Lars Nyström spekulerar om förstår jag inte. Eftersom hela det här förslaget kommit till innan gymnasielagen trädde i kraft tycker jag att det här beslutet är verkningslöst. Det är inte aktuellt längre, sade Babak Rahimi (V).

Jeanette Bohman (L) höll ett långt anförande innan hon yrkade bifall till förvaltningens förslag.

– Jag skulle önska att vi kunde se människor, oavsett födelseland, som tillgångar och en investering för framtidens kompetensförsörjning. Jag hade önskat att fler av er mötte de här ungdomarna och tog del av deras framtidstro och tacksamhet att få möjlighet att studera. När man hanterar asylsökande på det här sättet skapar det enbart kostnader. De får nämligen ingen möjlighet att integreras, sade hon bland annat.

Beslutet togs med röstsiffrorna 25-15. Efteråt lyfte Babak Rahimi frågan vad som händer med beslutet om det visar sig strida mot gymnasielagen. Frågan lämnades obesvarad.

Publicerad 20 June 2019 08:12