Flyktingmottagandet i kommunen har blivit dyrare än väntat.

Flyktingmottagandet i kommunen har blivit dyrare än väntat. Foto. Adobe Stock

Flyktingmottagningen blev dyrare än väntat – nu vädjar socialnämnden om stöd

"Jag känner att det har varit oschyssta spelregler"

SVEDALA. Svedalas socialnämnd har sammanställt en skrivelse som har skickats till kommunstyrelsen. Ärendet gäller migrationsverkets ersättningsformer som nämnden anser inte har fungerat. Därför vädjar man nu till kommunstyrelsen om stöd.

Av
Linnea Bergqvist

– Det var ett statligt uppdrag som snabbt delegerades ut till kommunerna. Kompensationen skulle vara fullständig, men i dagsläget har bidragen sjunkit enormt. Kommunen har svårt att hänga med, säger Lena Berlin Hallrup, socialchef i Svedala kommun.

Sedan lagändringen 2014 har Migrationsverket fått tillstånd att anvisa ensamkommande barn till specifika kommuner. I samband med att lagen gick i kraft bestämdes det även att det statliga bidraget skulle täcka målgruppens kostnader för boende, vård och administration.

Under 2018 var det uppemot 75 procent av Sverige kommuner som rapporterade om underskott inom socialtjänstens individ och familjesorg.

– Vi är en för liten kommun för att kunna skicka en egen vädjan till Migrationsverket så det är därför vi hoppas på kommunstyrelsen stöd samt ett samarbete med andra kommuner, säger Lena Berlin Hallrup

Lena förklarar att när små kommuner inte blir ersatta för större kostnader blir det snabbt besvärande. Hon berättar att kommunen hela tiden söker efter utgivna kostnader men kostnadsövervältringen är fortfarande drygt 1 miljard kronor.

– Jag känner att det har varit oschyssta spelregler. Ersättningsystemet fungerar inte och det är därför vi har skickat en vädjan till kommunstyrelsen. De statliga reformerna har inneburit mer kostnader än tänkt och att vi behöver stöd, säger Lena Berlin Hallrup

Besluten kommer troligen granskas redan på måndagen den 17 juni. Lena förklarar att det handlar om att få ersättningar som täcker de faktiska kostnaderna

– I den bästa av världar önskar jag att migrationsverket la örat mot marken och lyssnar på kommunerna som har tagit över det här ansvaret, säger Lena Berlin Hallrup

Publicerad 16 June 2019 13:00