Michael Rosenberg leder Sverigedemokraterna i Helsingborg.

Michael Rosenberg leder Sverigedemokraterna i Helsingborg. Arkivfoto

SD vill strypa bidrag till muslimskt studieförbund

Partiet vill också halvera modermålsundervisningen i Helsingborg

HELSINGBORG.

Sverigedemokraternas budgetförslag för 2020 är i princip en kopia av den styrande alliansens. Men för den som läser noga finns skillnader. De vill "effektivisera" modermålsundervisningen, öka antalet demensplatser, strypa bidraget till ett muslimskt studieförbund och låta stadsbiblioteket ha öppet på söndagar.

– Vi vill framförallt se satsningar på hur vi hanterar modermålsundervisningen. Den har kostnader som vi inte behöver hantera. Vi är väldigt frikostiga, säger Michael Rosenberg (SD).

Partiet vill slopa all modersmålsundervisningen som faller utanför ramen om skollagen. Det skulle ge en besparing på 17 miljoner kronor. Rosenberg ser problem med modersmålsundervisningen i Helsingborg rörande många obehöriga modersmålslärare.

Det är en högst tvivelaktig verksamhet

– Man får räkna modersmål i meritpoägen och vi betalar lärare som inte ens är behöriga, säger Michael Rosenberg.

Han tycker att det är ett problem att undervisning ges även om rekommendationen från Skolverket är att minst fem elever ska ha språket som modersmål för att undervisning ska erbjudas.

Bland de få satsningar som SD anser sig ha råd med är att skapa fler demensplatser och att Stadsbiblioteket ska hålla öppet på söndagar.

– Vi har fått en tjänstemannautredning på att det skulle kosta 1,5 miljoner kronor att hålla biblioteket öppet på söndagar. Stadsbibliotek håller i regel öppet när folk är lediga men här är det tvärtom, säger Michael Rosenberg.

Slutligen vill SD stoppa alla föreningsbidrag till studieförbundet Ibn Rushd. Anledningen är att Myndigheten för säkerhet och beredskap, MSB, menar att IBN Rushd har nära kopplingar till muslimska brödraskapet. Enligt SD har studieförbundet fått en halv miljon i bidrag i tre omgångar sedan januari 2018.

– Det är en högst tvivelaktig verksamhet och då är det märkligt att vi ska ge dem pengar när MSB ser den kopplingen. Vi är generellt kritiska till att invandrarföreningar som inte bidrar till gemensamhet i samhället, tvärtom. Det är ett motsatsförhållande till demokratimålen.

Ni är ett oppositionsparti men er budget ser nästan exakt ut som alliansens. Varför då?

– Vi gruppledare har kommit överens om att försöka minska antalet "att-satser" i budgetförslagen. Vi vill inte ha några nya att-satser och 200 gamla. Därför har vi valt ett system där vi i brödtexten utvecklar vad vi vill göra. I den ekonomiska tilldelningen har vi några särskilda att-satser med vad vi vill göra, säger Michael Rosenberg.

Men i kronor och ören är det ju väldigt få skillnader mot den styrande budgeten. Hur förklarar du det?

– Vi har samma budget att förhålla oss till när det gäller tilldelning till varje nämnd. Man måste ta pengar någonstans ifrån. Budgeten är ansträngd och det ser inte ut att bli bättre. Hanterar vi mer pengar nu har vi mindre kvar till annat. Att som Socialdemokraterna, ta pengar från överskottsmålet är inte seriöst. Händer det något oförutsett måste vi hantera det. Att alla statsbidrag med säkerhets ska ramla in vet vi inte. Det kan drifta många miljoner. Därför väljer vi att inte röra de pengarna, säger Michael Rosenberg.

Publicerad 12 June 2019 00:00