Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden, ska möta politikerna i Eslöv för att diskutera eventuella neddragningar av busstrafiken.

Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden, ska möta politikerna i Eslöv för att diskutera eventuella neddragningar av busstrafiken. Foto: Region Skåne/Mostphotos.com

Skånetrafiken tog över busslinje vid årsskiftet – nu kan den läggas ner

Nämndens ordförande: "Känner inte till besparingsförslaget"

ESLÖV.

Tjänstemän från Skånetrafiken har vid ett möte med Eslövs kommun aviserat att det kan bli fler neddragningar i busstrafiken, bland annat att linje 3 läggs ner. Men kollektivtrafiknämndens ordförande Carina Zachau (M) säger att hon inte ens känner till förslaget.

– Nej, jag har inte sett förslaget, men har bett tjänstemännen om att få titta på det så jag kan bilda mig en uppfattning. Än är inga beslut tagna, säger hon.

Carina Zachau säger att tjänstemännen ständigt tittar på hur resandet ser ut och var det går att göra förändringar. I december 2020 går nuvarande avtal med operatören Transdev ut och inför kommande upphandling har man börjat titta på hur resurserna kan omfördelas. Enligt det förslag som Eslövs tjänstemän fick presenterat för sig skulle bland annat stadsbusslinje 3 läggas ner från och med den 1 januari 2021.

– Det är en linje som bland annat går förbi Kärråkra vårdcentral. Eslövs kommun har finansierat den linjen i tio år innan Skånetrafiken tog över för några månader sedan när resandet uppnått avtalade nivåer. Så vill de lägga ner den, det är inte klokt, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

När han fick höra om Skånetrafikens besparingsförslag skrev han ett brev till Carina Zachau och de övriga i nämnden med stark kritik. Han pekade på att Eslövs kommun redan blivit hårt drabbad av den senaste sparomgången, framför allt kollektivtrafiken på landsbygden. Men även hur kommande neddragningar kan slå.

– Jag tänker framför allt på våra skolungdomar, det kan påverka hur många som väljer att söka sig till den nya gymnasieskolan. Det gör det även svårt för andra medborgare att ta del av servicen i tätorten, säger Johan Andersson.

I veckan träffades Johan Andersson och Carina Zachau för att prata om situationen. Ingenting bestämdes eftersom Carina Zachau inte tagit del av förslaget. Ett nytt möte är därför planerat.

– Vi får sätta oss ner och diskutera frågan och se hur vi tar det vidare. Samhället förändras, som till exempel Eslöv som får en ny gymnasieskola. Det är kanske där resandet finns? Det är det vi ska diskutera vidare, säger Carina Zachau och fortsätter:

– I den budget som Alliansen lagt finns det inte några neddragningar inom kollektivtrafiken, men vi behöver se över var det är ett lågt resande och var trafiken är överbelastad för att fördela resurserna på bästa sätt. Vi måste både gasa och bromsa.

Kollektivtrafiken på landsbygden kommer också att behöva förändras, enligt Zachau.

– Vi har påbörjat ett arbete och under hösten ska några pilotprojekt presenteras. Det är inte hållbart att köra stora bussar med bara ett par passagerare. Det kanske kan bli fråga om mer anropsstyrd trafik eller något helt annat, det får vi se.

Johan Andersson är inte lugnad av det besked han hittills fått av Carina Zachau.

– Det är oroande och om förslaget blir verklighet kan det påverka Eslövs utveckling negativt, säger han.

Föreslagna neddragningar

Utbudet på stadsbusslinje 1 och 2 minskas på lördagar.

Stadsbusslinje 3 läggs ner.

Regionlinje 474, Eslöv–Hörby, får åtta dubbelturer per dag, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av dagens utbud.

Regionlinje 436, Eslöv–Löberöd, får också åtta dubbelturer per dag och detta är en halvering jämfört med idag.

Linje 157, Eslöv–Flyinge, tas bort och ersätts med en ny dragning av linje 175, Malmö–Dalby–Södra Sandby–Flyinge, vilket innebär att möjligheten att åka direkt mellan Eslöv och Flyinge försvinner.

Publicerad 01 June 2019 12:30