Konstgräsplanerna i Malmö stad ska ersättas med en miljövänligare variant.

Konstgräsplanerna i Malmö stad ska ersättas med en miljövänligare variant. Foto: Arkiv/Emma Brännman

Alla konstgräsplaner i kommunen ska bort

"Men först måste vi veta vad vi ska ersätta dem med"

MALMÖ.

Alla konstgräsplaner i Malmö ska ersättas med en miljövänligare variant. Under tiden kommunen testar sig fram till vilken sort så miljösäkras befintliga konstgräsplaner. ”Vi vet inte idag hur ohälsosamma de är för barn att använda, men vi kan samtidigt inte bara ta bort konstgräsplanerna utan att veta vad vi ska ersätta dem med”, säger Ewa Bertz (L), ordförande i fritidsnämnden.

Av
Markus Celander

Marek Stefaniak

När Malmö stad började rulla ut konstgräs på idrottsplatserna för ett antal år sedan fanns inte tanken att de skulle vara miljöfördärvande, börjar Ewa Bertz.

– Men nu finns det tänket. Först sa vi att alla konstgräsplanerna i Malmö stad skulle vara utbytta senast 2030, men verkligheten har hunnit ikapp. Det finns ingen möjlighet att nå det målet, inte minst då vi inte vet vad vi ska ersätta dem med.

De konstgräsplaner, ett 30-tal, som finns i Malmö idag prepareras med granulat av gummi från uttjänta bildäck för att underlaget ska bli mjukare. Problemet är att detta gummi, ofta benämnt mikroplaster, sprids ut och hamnar i naturen och i vattnet. Mikroplaster anses vara ett jättestort miljöproblem idag.

Därför har fritidsnämnden begärt extrapengar från kommunstyrelsen för att anlägga två miljövänligare konstgräsplaner där gummigranulatet ersatts med kokos på den ena och med barken från rörsocker på den andra.

– De ska placeras vid skolor, där många barn rör sig. Vid vilka skolor är inte bestämt än, men vi ska hur som helst testa de här materialen och sedan får vi se vilken av sorterna vi satsar på.

Kommunen lägger nu ut sargar runt de befintliga konstgräsplanerna för att förhindra spridning av gummigranulatet, berättar Ewa Bertz.

– Dessutom placerar vi ut skoskrapor så att man kan borsta av skorna när man går av planen samt lägger silar på alla brunnar i närheten av konstgräset.

Bara att ta bort alla konstgräsplanerna i Malmö idag skulle kosta runt 500 miljoner kronor, och lägg sedan till det de nya miljövänligare konstgräsplanerna, som dessutom är dyrare än gummimattorna, förklarar Ewa Bertz.

– Och detta omfattande arbete gör vi inte innan vi vet vad vi ska ha i stället.

Men om man nu misstänker att gummimattorna är så farliga att använda, borde man inte bara ta bort dem ändå?

– Det skulle innebära att killar och tjejer inte skulle kunna spela fotboll från oktober till början av mars.

Förr fanns inget konstgräs, då spelade man på grus när det inte gick att använda gräset.

– Det hade sannolikt inte varit populärt idag. Man har blivit bortskämda, säger Ewa Bertz.

Alla håller dock inte med om att konstgräset är en så pass stor miljöbov. Enligt kretsloppsföretaget Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) kompakteras materialet.

– Den eventuella spridning av granulat som faktiskt sker är mycket liten och lätt att åtgärda, säger Martin Lindkvist, presstalesperson på SDAB.

Han påpekar vidare att halterna mikroplaster som mätts upp i dagbrunnar vid idrottsanläggningar ligger på cirka 300 gram och de dagbrunnar som fanns i närheten av konstgräsplaner låg under detta. I alla fall enligt en rapport från IVL som SDAB hänvisar till.

– Ska man verkligen ta kostnader på många hundratals miljoner kronor i en enda kommun eller är det bättre att försöka minska mängden granulat i dagbrunnarna från 300 gram ner till något som man då anser som mer godtagbart, frågar sig Martin Lindkvist.

Publicerad 19 May 2019 00:00