Elisabeth Olhagar menar att det kan bli kris om situationen inte förändras

Elisabeth Olhagar menar att det kan bli kris om situationen inte förändras Foto: Abdobe Stock/Region

Brist på bröstmjölk i Skåne – donatorer efterlyses

"Vi är jättetacksamma för varje droppe som lämnas in"

SKÅNE. I Skåne råder det för tillfället brist på bröstmjölk till nyfödda barn. Därför efterlyser man nu nyblivna mammor som kan tänka sig donera sin mjölk.

Av
Maja-Wera Honkanen

För, för tidigt födda barn är näringsämnena i bröstmjölk mycket viktiga. Samtidigt kan mammor till för tidigt födda barn ha extra svårt att producera bröstmjölk. Därför finns det dem som donerar sin egna överskottsmjölk för att barn ska klara sig innan deras egna mamma kan börja amma. Antalet som donerar kan gå i perioder och för tillfället har Skåne brist på donatorer.

– Förändras inte situationen kan det bli kris inom en månad, säger Elisabeth Olhagar som är verksamhetschef på neonatalvården på Skånes universitetssjukhus.

Varför det råder brist på bröstmjölk i Skåne är svårt att svara på. En anledning kan vara att kvinnor inte känner till behovet av bröstmjölksdonatorer.

För att bli donator kontaktar man neonatalvården som kontrollerar att man är frisk. Därefter får man låna hem en bröstpump för att samla mjölken som man sedan fryser in tills det att det lämnas in på sjukhuset.

– Vi är jättetacksamma för varje droppe som lämnas in.

Publicerad 17 May 2019 12:41