Nästan tio procent av Skånes vårdplatser försvinner när vårdanställda tar ut sin semester. Personalstyrkan ersätts inte fullt ut.

Nästan tio procent av Skånes vårdplatser försvinner när vårdanställda tar ut sin semester. Personalstyrkan ersätts inte fullt ut. "Det går inte att anställda så många vikarier så man täcker upp", säger Rolf Ohrlander, chef för krisberedskap, säkerhet och miljöledning vid Region Skåne. Foto: Niklas Laurin

Skånska sjukvården står inför stora utmaningar i sommar

Var tioende vårdplats kan försvinna

SKÅNE.

Snart går närmare 30 000 anställda inom den skånska vården på semester. Nu ställs regionen inför tuffa utmaningar, där personalen inte kommer kunna ersättas fullt ut. Nästan var tioende vårdplats kan försvinna under sommaren.

Av
Andreas Holm

– Vi kan inte ha samma kapacitet som under resten av året. Det går inte att anställda så många vikarier så man täcker upp, varken antalsmässigt eller kompetensmässigt, säger Rolf Ohrlander, chef för krisberedskap, säkerhet och miljöledning vid Region Skåne, till Kvällsposten.

Omkring 10 000 sjuksköterskor går på semester och detta är en av de yrkesgrupper inom vården som generellt sett är svårast att ersätta då det råder brist på utbildad personal i hela landet. Utöver det kommer även både antalet operationer och vårdplatser minska trots att patienterna är lika många.

Varje år brukar Region Skåne erbjuda sina anställda att ta ut kortare semester, eller flytta sin semesterperiod innan eller efter sommaren. För det kan en vårdanställd få en engångssumma på 12 000 kronor om endast 10 betalda semesterdagar plockas ut under sommaren.

Det är både ett bra och dåligt förslag enligt vårdanställda Lokaltidningen har pratat med.

– Det är ett bättre alternativ än att ta in dyr bemanningspersonal, men det är ju inte alla som kan eller vill ta ut mindre semester under sommaren. Då är det bättre att ge högre löner och göra arbetet mer attraktivt för oss som arbetar inom vården. Då kanske fler väljer yrket och på så sätt kan problemen med underbemanning undvikas, säger en anställd som vill vara anonym, till tidningen.

Regiondirektör Alf Jönsson menar att man bör hjälpas åt för att ge bästa möjliga vård under sommarmånaderna.

– Nyckeln är som varje år att man vet att det kommer en sommar. Varje år behöver vi hjälpas åt tillsammans. Varje år behöver vi fokusera på det som är det viktigaste, hur vi ska ge bästa möjliga vård samtidigt som personal tar sin semester, säger han, till Kvällsposten, och fortsätter:

– Är man sjuk ska man kontakta sjukvården.

Publicerad 15 May 2019 07:53